Sla navigatie over

Scholen krijgen extra middelen voor Oekraïense kinderen

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toestroom aan vluchtelingen, voornamelijk vrouwen met kinderen. Om die vluchtelingencrisis de baas te kunnen, worden in het Vlaams Parlement nu extra maatregelen genomen om onderwijs voor de Oekraïense kinderen te garanderen en scholen te ondersteunen. “Die kinderen vluchten uit extreme omstandigheden. In Vlaanderen moeten we er dan ook alles aan doen om hen warm op te vangen. Onderwijs is daarbij essentieel”, klinkt het bij initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

“Deze vluchtelingenstroom verschilt van de vluchtelingencrisis van 2015. We zien vandaag meer vrouwen met jonge kinderen. Dat brengt extra uitdagingen met zich mee, zeker voor ons onderwijs. In de eerste plaats hebben we extra capaciteit in de scholen nodig. Dit decreet voorziet onder andere in extra middelen, zowel voor het huren van bestaande gebouwen en modulaire units als voor personeel.  Op die manier laten we Oekraïense kinderen niet in de kou staan”, aldus Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA).

“Het onderwijs in Vlaanderen staat, na de coronacrisis, voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is het aanbieden van goed onderwijs aan Oekraïense kinderen. Door hen onderwijs te bieden, geven we die kinderen een houvast. Vanuit het beleid moeten we scholen, directies en leerkrachten hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Met dit decreet maken we op een nog flexibelere manier onderwijs mogelijk voor anderstalige nieuwkomers uit Oekraïne, zowel in het reguliere als in het volwassenenonderwijs”, zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

“Elk kind verdient dezelfde maximale kansen. Het is in deze humanitaire crisis dan ook niet meer dan normaal dat we extra middelen voorzien. Als democratisch land moeten we vermijden dat kinderen die geconfronteerd worden met ongeziene agressie in hun thuisland, daarnaast ook getroffen worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het is onze plicht de vrijheden die onderwijs met zich meebrengt, door te geven”, stelt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder