Sla navigatie over

Scholen krijgen extra middelen voor Oekraïense leerlingen

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een nieuw nooddecreet klaar om vluchtelingen uit Oekraïne goed onderwijs te bieden. Om extra leerkrachten te vinden zullen Oekraïense leerkrachten verloond kunnen worden als ze lesgeven in nooddorpen of Vlaamse scholen. Om ook in juli en augustus ondersteuning te bieden zullen scholen en lokale besturen een zomeraanbod kunnen organiseren op maat van Oekraïense kinderen en jongeren. Om de drempel naar het volwassenenonderwijs te verlagen vervalt het inschrijvingsgeld voor Oekraïense vluchtelingen.

De grote instroom van vluchtelingen uit Oekraïne zorgt voor een zeer grote druk op ons onderwijs. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement stemden eerder al een eerste nooddecreet, met onder meer een versterking van het OKAN-onderwijs en versneld extra middelen voor scholen die Oekraïense kinderen opnemen. Het is in tijden van lerarentekort echter vaak moeilijk om extra leerkrachten te vinden. Veel vluchtelingen hopen ook dat ze op relatief korte termijn kunnen terugkeren naar hun land en willen daarom het Oekraïense curriculum blijven volgen. Maar er is anderzijds ook veel vraag naar ondersteuning voor Oekraïners die Nederlands willen leren.

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben nu een nieuw nooddecreet klaar met maatregelen om vluchtelingen uit Oekraïne goed onderwijs te bieden.

 • Oekraïense leerkrachten kunnen verloond worden als ze lesgeven
  • In de nooddorpen.
   • Oekraïense vluchtelingen kunnen in de nooddorpen dit schooljaar nog een soort van collectief huisonderwijs krijgen, waarbij ze in het Oekraïens het Oekraïense curriculum volgen via afstandsonderwijs onder begeleiding van Oekraïense leerkrachten. Vlaanderen voorziet de nodige middelen, de lokale besturen staan in voor de organisatie.
  • In Vlaamse scholen.
   • Een speciale maatregel maakt mogelijk dat Oekraïense leerkrachten reeds aangesteld (en verloond) worden in Vlaamse scholen, terwijl NARIC hun diploma nog onderzoekt. Het is voor vluchtelingen uit een land dat nog steeds in oorlog is immers niet evident om op korte termijn alle vereiste documenten voor te leggen.
 • Scholen en lokale besturen kunnen een zomeraanbod organiseren op maat van vluchtelingen uit Oekraïne
  • Gedurende minimaal 5 volle of 10 halve dagen krijgen kinderen en jongeren uit Oekraïne een lesaanbod op maat, in combinatie met spel, cultuur en sport. De focus kan liggen op taalverwerving Nederlands.
  • De organisatie is in handen van een school of een lokaal bestuur.
  • De deelname is volledig vrijwillig en kosteloos voor kinderen en jongeren. Vlaanderen voorziet € 22,5 per kind per halve dag. Lokale besturen die een regierol opnemen kunnen bovendien rekenen op € 20 per kind per zomerschool.
 • Het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs vervalt voor Oekraïense vluchtelingen
  • Mensen met het statuut van tijdelijke bescherming krijgen net als asielzoekers een volledige vrijstelling.
  • De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen meer mogelijkheden om ook tijdens de zomermaanden mensen aan te werven om Nederlands NT2 te onderwijzen.

Het nooddecreet zorgt er daarnaast ook voor dat de CLB’s extra middelen krijgen om hun acties voor Oekraïense vluchtelingen nog verder uit te breiden. Er komt ook een Vlaamse Coördinator die de leerlingenbegeleiding van Oekraïense vluchtelingen door de CLB’s zal coördineren en begeleiden. Tot slot maakt het decreet mogelijk dat ook de ondersteuningsnetwerken versneld extra middelen krijgen voor Oekraïense leerlingen, dat Oekraïners die huisonderwijs volgen tijdelijk enkele uitzonderingen genieten en dat ook instellingen in het hoger onderwijs extra toelagen kunnen krijgen voor Oekraïense studenten.  

“Met dit decreet zullen we Oekraïense leerkrachten kunnen vergoeden als ze lesgeven in één van de nooddorpen of in Vlaamse scholen. Zo willen we extra leerkrachten vinden in een al zeer krappe arbeidsmarkt om onderwijs te kunnen voorzien voor Oekraïense kinderen die al gedwongen worden in moeilijke omstandigheden te leven. Ten slotte willen we ook de drempel naar het volwassenenonderwijs verlagen door het inschrijvingsgeld te laten vallen, zodat Oekraïense vluchtelingen snel de weg vinden naar bijvoorbeeld NT2-cursussen”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA).

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V): “Met dit decreet versterken we het leerrecht van Oekraïense leerlingen. Ook als ze kiezen voor huisonderwijs in nooddorpen. Scholen en centra bieden we een meer flexibel kader om op maat in te spelen op leervragen van Oekraïense jongeren en volwassenen.”

“Elk kind verdient dezelfde maximale kansen. Het is in deze humanitaire crisis dan ook niet meer dan normaal dat we extra middelen voorzien. Onlangs verankerden we de zomerscholen structureel in ons Vlaams onderwijs. Met dit nooddecreet maken we ze nu ook toegankelijk voor Oekraïense leerlingen. Ook voor hen kan een zomeraanbod hét verschil maken om in september sterker aan het nieuwe schooljaar te beginnen”, stelt Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

De meerderheidspartijen hebben een akkoord over dit nieuwe nooddecreet. Het onderwijsveld weet nu dus al waar ze op kunnen rekenen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder