Sla navigatie over

Schouder aan schouder in de strijd tegen de drugsmaffia

Het drugsgeweld kende deze week een dramatisch dieptepunt. Kamerlid Marianne Verhaert ging er op door tijdens het vragenuur in het federaal parlement: “Een elfjarig meisje is gedood en samen met vele anderen ben ik geschokt. Als politica maar vooral als moeder. De narcoterroristen gaan alsmaar verder in hun strijd om de drugshandel te controleren en daarbij is nu ook een onschuldig slachtoffer gevallen. De strijd tegen de drugsmaffia is verre van beslecht. Dat is een zaak van volgehouden inspanningen en de inzet van alle beschikbare mensen en middelen. Niemand is gebaat bij het oplaten van ballonnetjes of voorstellen voor de bühne. Het leger inschakelen is niet alleen een slecht idee, het zal ook niks oplossen. We moeten inzetten op samenwerking en concrete doelgerichte maatregelen nemen op het terrein en ik sta dan ook volledig achter de lijn van onze minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.”

Van bij haar aantreden is de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de drugsmaffia een absolute topprioriteit voor deze regering. We zetten daarvoor alle beschikbare middelen in. Maar, zo waarschuwt Verhaert: “Laten we elkaar niets wijs maken. Een mirakeloplossing bestaat niet. We hebben nood aan een gans gamma van concrete maatregelen om onze burgers te beschermen, het geweld onder controle te krijgen, onze haven nog meer te beveiligen en het verdienmodel van de drugsbazen te kraken door de pakkans bij aankomst van de drugs in ons land verder te verhogen. Vincent gaat als minister voorop in de strijd, neemt die maatregelen en zet daarbij samenwerking voorop. Tussen Politie en Justitie maar ook tussen de federale diensten en de burgemeester van Antwerpen.”

We moeten schouder aan schouder staan en het verschil maken op het terrein in het belang van onze mensen. “We hebben geen nood aan symboolpolitiek, ballonnetjes of politieke spelletjes. Wel aan daadkracht en visie. Ik heb deze middag in het parlement dan ook mijn volle steun betuigd aan het beleid van onze minister van justitie, die samen met zijn gezin  aan den lijve heeft ondervonden dat we de drugsmaffia dicht op de hielen zitten. Het Sky ECC dossier is een gamechanger in de strijd tegen de drugscriminelen en we gaan op die weg verder”, zo besluit Verhaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder