Sla navigatie over

Schuld Vlaamse gemeenten nam in 2013 met 80 miljoen euro toe

Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters.

De toename van de schuld in 2013 zal in werkelijkheid nog iets groter uitvallen, vermits bij de berekening voor dat jaar de rekeningen van de gemeenten Wellen, Zingem en Hechtel-Eksel nog niet kon worden meegerekend. Voor 2012 ontbreekt enkel de jaarrekening van Zingem. Voor 2014 zijn nog geen cijfers beschikbaar, vermits de administratie nog niet beschikt voor de jaarrekeningen voor dat jaar.

Bron; Belga  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder