Sla navigatie over

Seksueel grensoverschrijdend gedrag: Gwendolyn Rutten pleit voor gedragsverandering in hele samenleving

Deze week kwam grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs aan het licht. Een hele tijd geleden ging het over de sportwereld. Ook de cultuursector passeerde al de revue. Gwendolyn Rutten, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, roept het voltallige parlement nu op om méér te doen. 'We moeten zorgen voor een gedragswijziging in onze hele maatschappij. Hiervoor is er geen silver bullet. We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Als volksvertegenwoordigers hebben we een voorbeeldfunctie. Het is aan elk van ons om overal waar we onrecht zien, op te treden, onze stem te laten horen, te handelen en boven alles het voorbeeld te geven. Want overal waar machtsverhoudingen en hiërarchie spelen, is er blijkbaar sprake van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag', aldus Rutten.

Als reactie op het nieuws over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs, besliste Vlaams minister van Samenleven Bart Somers om een onafhankelijk meldpunt voor klachten van seksuele intimidatie op te richten. Dit zal toegevoegd worden aan het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut. Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten ondersteunt dat idee: 'Een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, met een lage drempel, is nodig. Mensen worden er op een correcte en rechtvaardige manier geholpen, ook als het over onterechte klachten gaat. Zo'n meldpunt moet vervolgens een duidelijke en proportionele uitspraak doen over de gevolgen van dat gedrag.'

Gwendolyn Rutten verwees in haar tussenkomst tijdens de plenaire vergadering naar een bekende speech van Hillary Clinton uit 1995. Zij zei toen heel overtuigend: 'Human rights are women's rights and women's rights are human rights.' Kortom: gelijke kansen voor vrouwen zijn een mensenrecht. 'Wij zijn geen beschermde diersoort waarmee je op een andere manier moet omgaan. Wij zijn een meerderheid van de bevolking. Wij zijn vrouwen', stelt Rutten.

Bevoegd minister Somers gaf in zijn antwoord uitleg over zijn plannen: 'Je lost het probleem niet op door één sector onder de loep te nemen. Het vraagt een totaalaanpak. De komende weken ga ik in gesprek met de Genderkamer, het middenveld (Vrouwenraad, Furia, Ella,..), de rectoren en collega's Weyts en Demir. We moeten echter nog breder gaan. Daarom is er mijn plan 'Samenleven', waarin we een contract afsluiten met 32 steden en gemeenten en de honderden projecten proberen samen te brengen tot 24 robuuste projecten. Twee projecten grijpen heel concreet in op dit thema: eentje over het omstaandersprincipe en eentje over straatintimidatie.'

Het liberale parlementslid voegde nog een gesprekspartner toe aan de lijst: 'Als u met iedereen aan tafel gaat zitten voor die horizontale aanpak, betrek daar dan ook de media bij. Deze week kwam er nog een onderzoek in het nieuws. De mannelijke en vrouwelijke ministers van de Vlaamse Regering komen evenveel aan bod. Dat is een goede zaak en toont aan dat we vooruitgang boeken. Er is echter een grote 'maar', want de berichtgeving blijkt wel een stuk stereotieper te zijn. Als het over mannen gaat, zijn ze sterk, serieus en verantwoordelijk, maar als er over vrouwen wordt gesproken, zijn het nog net geen plezante 'schoon miekes'. Dat is problematisch. Als we iedereen serieus willen nemen, dan moeten de media ook hierin hun verantwoordelijkheid opnemen.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder