Sla navigatie over

Senaat wil papieren kasticket afschaffen: een win-win voor het milieu en de zelfstandige

De plenaire vergadering van de Senaat keurde vandaag een voorstel van resolutie goed van Senator Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) dat het kasticket wil afschaffen. In eerste instantie zal het systematisch afdrukken van een papieren kasticket worden gebannen, en dit binnen twee jaar. “Het kasticket zal na deze overgangsperiode van twee jaar enkel nog worden aangeboden aan klanten die het expliciet vragen”, aldus Schiltz. In een volgende fase wordt het afdrukken van een papieren kasticket volledig verboden en zal in een volwaardig alternatief via digitale applicaties of aflevering per e-mail worden voorzien.

Voor vele gewone aankopen (aankopen voor onmiddellijke en eenmalige consumptie) vraagt de consument geen kasticket meer. Desondanks wordt er toch systematisch een kasticket afgedrukt. Niet alleen is dit een enorme verspilling van grondstoffen maar de tickets blijken door een te grote aanwezigheid van Bisphenol schadelijk te zijn voor de gezondheid alsook niet recycleerbaar door de chemische stoffen in de inkt die wordt gebruikt om de kastickets af te printen.

Per dag gaat het om een enorme hoeveelheid papier die wordt gebruikt en meteen weer in de vuilnisbak belandt, aldus Open Vld-senator Willem-Frederik Schiltz: “Het kasticket kost veel geld aan de zelfstandigen, gaande van de aankoop van de papierrollen tot het vervangen en plaatsen van de rollen en de inktpatronen alsook de kost voor het meenemen van de vuilniszakken.”

Willem-Frederik Schiltz verwijst naar een recente studie uit de Verenigde Staten die aangaf dat het afschaffen van het kasticket daar jaarlijks 12,4 miljoen bomen en 49 miljard liter water zou sparen!

Ook in onze buurlanden wil men komaf maken met deze nodeloze papierslag. Frankrijk bant het kasticket gefaseerd en ook Nederland wil het definitief een halt toeroepen. Een motie hiervoor werd in de Tweede Kamer goedgekeurd. “Met deze stemming volgt België nu ook”, aldus Willem-Frederik Schiltz.

Uiteindelijk winnen zowel het milieu, de volksgezondheid én de zelfstandigen bij het gefaseerd bannen van het kasticket. De ellenlange rollen papier die in de vuilnisbak belanden zullen binnen twee jaar verdwenen zijn. De transactiekost voor de zelfstandigen daalt en er worden minder bomen geveld.

Met de stemming van deze resolutie wordt een eerste en zeer concrete invulling gedaan van wat reeds in het regeerakkoord voorzien is, maar vooral verdwijnt hiermee eindelijk deze onnodige verspilling van grondstoffen die zowel zelfstandigen als consumenten ergert.

De resolutie werd mee ingediend door Stephanie D’Hose (Open Vld), Rik Daems (Open Vld), Georges-Louis Bouchez (MR), Véronique Durenne (MR) en Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder