Sla navigatie over

Senaat bespaart meer dan 7,5 miljoen euro op eigen werking

In deze tijden van hoge inflatie, energiecrisis en budgettaire nood moet de overheid op alle fronten haar uitgaven onder controle houden. Dat beseft ook Senaatsvoorzitster Stephanie D’Hose. Vandaag werd de begroting 2023 opgemaakt door het Beheerscomité van de Senaat. Deze moet leiden tot een besparing van meer dan 7,5 miljoen euro, die wel nog goedgekeurd moet worden in plenaire vergadering.

In 2020, het jaar waarin D’Hose Senaatsvoorzitster werd, bedroeg de dotatie die de Senaat voor haar werking ontving veertig miljoen euro. D’Hoses ambitie was om, zolang de Senaat bestaat, onder die symbolische grens te zakken en vandaag staat die ambitie nog steeds. Ondanks torenhoge inflatie, personeelskosten die de index volgen, en een aantal kosten aan onder meer onderhoud van het Paleis der Natie lijkt het erop dat de dotatie in 2023 uiteindelijk zal kunnen dalen naar 39.765.000 euro.

Op vrijdag maakte het beheerscomité van de Senaat, waar de politieke fracties vertegenwoordigd zijn, een begroting op met tal van maatregelen. De werkingskosten en subsidies aan politieke fracties worden bevroren en uitzonderlijke kosten zoals de verhoogde energiefactuur en herstelwerken worden via reserves gefinancierd. Hierdoor wordt een oorspronkelijk verwachte begroting van 47,3 miljoen euro in 2023 herleid naar 41 miljoen euro die door een dotatie zou moeten worden gedragen. Netto gaat het om vermindering van 6.291.867 euro.

Bovendien wordt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een hervorming van het beheer van het Federaal Parlement voorgesteld, onder meer door enkele parlementaire diensten niet langer gezamenlijk te beheren maar ze volledig onder de Kamer te laten vallen. In afwachting van een positief antwoord door de Kamer zou dit een bijkomende vermindering van de uitgaven van 1.235.000 euro betekenen.

Wie dan de optelsom maakt van de 6.291.867 en de 1.235.000 euro die wij mogelijkerwijs dan bij een positieve beslissing van de Kamer kunnen inschrijven bij een begrotingscontrole, dan komen wij tot een bedrag van 7.526.867 euro. Op die manier hebben wij een antwoord op de vraag van de regering.

Stephanie D’Hose: “Voor de dotatie betekent dat dus dat wij in eerste instantie een dotatie zouden vragen van 41 miljoen euro. Dat is nauwelijks meer dan dit jaar, ondanks dus het feit dat de kosten met ettelijke miljoenen zijn gestegen. Het is wachten op het antwoord van de Kamer op ons hervormingsvoorstel, maar na een begrotingscontrole zou dit bedrag op jaarbasis dus zelfs kunnen dalen tot onder de 40 miljoen, namelijk tot 39.765.000.”

Door de inflatie is het belangrijk deze cijfers in perspectief te zetten. Op het eerste zicht lijkt deze begroting een stagnatie, maar het leven is duurder geworden. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de Senaatsbegroting onder D’Hoses voorzitterschap weer in reële termen.

 

 

2020

2021

2022

2023

2023*

Dotatie

40.000.000

39.600.000

40.750.000

41.000.000

39.765.000

Reële termen

40.000.000

37.640.554

35.248.445

34.413.566

33.376.963

Minder tov ‘20

 

-5,9%

-11,9%

-14,0%

-16,6%

(*) = Na positieve beslissing Kamer

 

De besparingsoefening die D’Hose ieder jaar herneemt kan in 2023 dus tot een netto afname van 16,6% betekenen op de kost van de Senaat.

Wat we vandaag doen is de Senaat slanker en wendbaarder maken,” vervolgt D’Hose, “in afwachting van een grotere hervorming van deze instelling. Grondwettelijk is zo’n hervorming pas na 2024 mogelijk, maar ik voer nu al gesprekken met de verschillende partijen over de toekomst van dit huis. Zo wil ik het mogelijk maken dat er een plan klaarligt dat direct uitgevoerd kan worden eens de Grondwet het toelaat.”

Een artikel in Het Laatste Nieuws op vrijdag zette kwaad bloed bij heel wat partijen in de Senaat. Dat artikel liet uitschijnen dat er geen besparingen werden gedaan, en dat er zelfs meer uitgegeven zou worden aan het politieke apparaat. Dat is zonder meer foutief. Bovenstaande cijfers maken duidelijk dat de Senaat grote inspanningen levert. Een simpele vergelijking van de absolute dotatiecijfers volstaat niet om de reëel gerealiseerde besparingen af te lezen, de volledige context moet meegenomen worden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder