Sla navigatie over

Brede steun in de Senaat voor de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar, het Vlaams Parlement is nu aan zet

De plenaire vergadering van de Senaat keurde vandaag met een brede meerderheid het voorstel van resolutie goed voor de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (van MR-senatoren Georges-Louis Bouchez en Gaëtan Van Goidsenhoven).

Els Ampe (Open Vld) ziet in de brede meerderheid voor deze resolutie een belangrijk politiek signaal om ook in het Vlaams Parlement een initiatief te nemen om de leerplicht in Vlaanderen te verlagen tot drie jaar.

Wanneer een kind pas op 5 jaar voor het eerst naar school gaat en de kleuterklas nooit meemaakte, dan heeft het meer kans om te blijven zitten en geen diploma te halen dan een kind dat wel op 3 jaar naar de kleuterklas ging. Onderzoek toont dat aan. De kleuterklas geeft je de beste rugtas. Logisch want kinderen leren veel in de kleuterklas. Al spelend leren ze onze taal, taakjes plannen, samen spelen, zichzelf ontwikkelen en de groep versterken,”  aldus Els Ampe.  

Één op vier kleuters wordt in de grote steden elke dag thuisgehouden door hun ouders. Deze kinderen leven later vaker in armoede dan de andere. Door niet naar de kleuterklas te gaan, starten ze de lagere school met een enorme achterstand. Dat moet stoppen.

Tegenstanders wijzen op de meerkost van deze maatregel. Dit is onterecht. Professor Wouter Duyck haalde tijdens de hoorzittingen in de senaat onderzoek aan dat aantoont dat investeren in zeer jonge kinderen een veel hoger rendement oplevert dan investeren in iets oudere kinderen. Deze maatregel levert een jaarlijks economisch rendement van 13% op.

"De verlaging van de leerplichtleeftijd zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn, gelet op de zeer duidelijke positieve cognitieve en socio-emotionele effecten, het feit dat de economische effecten hiervan reeds omstandig wetenschappelijk aangetoond zijn en dat tevens de sociale ongelijkheid door deze maatregel verkleind zou worden," aldus Ampe.

Het Vlaams Parlement is nu aan zet. Wat ons betreft kan dit debat niet snel genoeg beginnen

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder