Sla navigatie over

Sinds 1 januari 2017 mogen studenten 475 uren studentenarbeid verrichten in de plaats van de vroegere 50 dagen

 

Tot vorig jaar hadden jobstudenten 50 ‘voordelige’ dagen, waarop ze tegen verminderde sociale bijdragen mochten werken; vanaf dag 51 gelden de normale bijdragen. Als een student vier uur presteerde op een dag, dan werd toch een volledige dag van het quotum van 50 dagen afgetrokken. 

De nieuwe regeling, in uren, geeft aan de student en aan zijn werkgever meer flexibiliteit en is ook correcter. Een student kan enkel op piekmomenten worden ingezet gedurende bijvoorbeeld drie uren en dan worden enkel die drie uren geteld en niet langer een hele dag.
Daarnaast houdt de regering ook rekening met de realiteit dat veel studenten seizoenjobs doen en dat een dag in de horeca of in andere seizoenswerk snel langer duurt dan acht uren. Vandaar de versoepeling naar 475 uren in de plaats van 400 uren of 50 dagen van 8 uren.
Het nieuwe systeem trad in werking op 1 januari 2017. 

[email protected]
De app [email protected] telt sinds  1 januari 2017 ook in uren. 
Maggie De Block heeft in februari van 2015 de app [email protected] gelanceerd. Jobstudenten met een smartphone kunnen daardoor overal en altijd hun aantal resterende voordelige werkdagen nakijken. Sinds de 475 uren studentenarbeid in voege gingen, schakelde  de app dus ook om naar uren.

Kiezen: student of gelegenheidsarbeider
Vanaf 1 juli 2016 kan een student ook vrij kiezen onder welk statuut hij werkt: gelegenheidsarbeider of student. 
Vroeger moest een student eerst 50 dagen onder het studentenstatuut werken en pas daarna kon zij of hij als gelegenheidsarbeider aan de slag. Deze regeling is afgeschaft. Vanaf dag 1 kan een werkgever de student inzetten als gelegenheidsarbeider. Het statuut van gelegenheidsarbeider geeft de werkgever het voordeel iemand zeer flexibel, per dag, werk te geven.

Sociaal statuut voor zelfstandige student-ondernemer
Minister Willy Borsus (MR), bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s werkt samen met onze minister van Sociale Zaken Maggie De Block ook aan een sociaal statuut voor zelfstandige studenten-ondernemers. 
Een zelfstandige student is geen sociale bijdragen verschuldigd als hij jaarlijks inkomen heeft dat lager ligt dan 6.505 euro. De student behoudt haar of zijn rechten inzake gezondheidszorgen. En als het inkomen niet boven bepaald bedrag gaat (afhankelijk van individueel geval – inkomen ouders enz) dan blijft student ten laste van de ouders.

Maggie De Block: “Dit is zeer positief voor onze studenten. De omvorming naar uren is logisch en fair voor onze werkende studenten. Zij dragen de economie van morgen en we moeten de situatie voor hen verbeteren en versoepelen waar mogelijk.”

Staatssecretaris Philippe De Backer bevoegd voor de strijd tegen sociale fraude, staat ook helemaal achter het dossier: “Voor onder andere de studenten die in de horeca werken, is dit goed nieuws. Door het systeem te versoepelen, kunnen de studenten zelf kiezen om flexibeler te werken.” 

Vicepremier Alexander De Croo: "Dit is een belangrijke hervorming waar Open Vld al lang op aandringt. Voor studenten is dit veel beter. Ze verliezen nu niet langer een dag wanneer ze maar een halve dag of een paar uren werken. Dit past in een bredere liberale aanpak waarbij we studenten meer vrijheid geven om te werken en te ondernemen."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder