Sla navigatie over

Sinds 2018 passeerden er al 11 wolven in Vlaanderen

In totaal werden van 2018 tot nu met zekerheid 11 verschillende wolven in Vlaanderen geïdentificeerd volgens de codering van het internationaal wolfconsortium. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. “Er verschijnen steeds meer meldingen van wolven in Vlaanderen. Zowel door mensen die ze gezien hebben als via meldingen van dode dieren. We moeten de vinger aan de pols houden wat schade door wolven betreft. Zicht hebben op het aantal dat er bij ons rondloopt, is dan ook cruciaal”, zegt Steven Coenegrachts.

In persberichten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is te lezen dat er naast August en Noëlla nog wolven aanwezig zijn in onze contreien. Voor het beoordelen van waarnemingsdata en het vertalen ervan naar ‘voorkomen en verspreiding’ van wolven worden betrouwbaarheidscriteria gehanteerd die internationaal gangbaar zijn. Daaruit blijkt dat het in totaal om 11 individuen gaat. Naast de gedode Naya, het wolvenpaar August en Noëlla en hun vier jongen, passeerden er nog vier geïdentificeerde zwervende wolven in Vlaanderen.

Ook het aantal meldingen van dode dieren schiet de laatste tijd de hoogte in. Recent werd nog een volwassen koe doodgebeten. In totaal zijn er dit jaar – van 1 januari tot en met 6 juli – al 20 schadegevallen gemeld in Vlaanderen (dit enkel in de provincies Limburg, Antwerpen en
Vlaams-Brabant). Voor 15 daarvan zijn de resultaten uit DNA-analyse bekend: 8 gebeurden door een wolf, 5 door een hond en 2 waren een natuurlijke dood. Voor 5 van de recente schadegevallen zijn de resultaten uit DNA-analyse nog niet bekend, maar 4 daarvan gebeurden – op basis van terreinbevindingen – vermoedelijk door een wolf.

“Het lijkt wel of Vlaanderen zich stilaan ontwikkelt tot wolvenkruispunt. Zo verschijnen er steeds meer meldingen van wolven in Vlaanderen. Zowel door mensen die ze gezien hebben als via meldingen van dode dieren. We moeten de vinger aan de pols houden wat schade door wolven betreft. Zicht hebben op het aantal dat er bij ons rondloopt, is dan ook cruciaal”, zegt Vlaams Parlementslid voor Open Vld Steven Coenegrachts. “Ik ben blij dat de aantallen zo goed opgevolgd worden door middel van de codering van het internationaal wolfconsortium.”

Uit een eerdere schriftelijke vraag bleek dat er in 2019 reeds 54 dossiers werden ingediend om omheiningen ‘wolf-proof’ te maken. Alle aanvragen werden aanvaard en er werd in totaal 72.548,84 euro toegekend en uitbetaald. Voor de periode van begin januari 2018 tot en met eind december 2019, analyseerde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 45 gevallen van mogelijke wolvenschade. In 33 gevallen werd de wolf als effectieve dader bevestigd, goed voor 65 gedode dieren, waaronder drie alpaca’s.

“Ik vind het dan ook terecht dat de Boerenbond pleit voor een betere monitoring en online bekendmaking. Een verdere uitwerking kan bijvoorbeeld naar analogie van een studie door dokter Anneleen Rutten waarbij een risicopercentage voor everzwijnschade per perceel kan worden toegekend. Zo kan je veel preciezer inschatten voor welke percelen je best investeringen doet om je kudde te beschermen. Ook bijvoorbeeld paardenhouders kunnen zo het risico inschatten”, besluit het liberaal parlementslid.

Aantal wolven 2018-2020

  • GW680f alias “Naya” – gevestigd geweest in Limburg, dood
  • GW913m – zwerver, verkeersslachtoffer Opoeteren (11/03/2018)
  • GW979m alias “August” – momenteel gevestigd in Limburg
  • GW1479f alias “Noëlla” – momenteel gevestigd in Limburg
  • GW1625m – zwerver, schadegeval Retie 21/03/2020, doorgetrokken naar Nederland
  • GW1608m – zwerver, o.a. waarnemingen 31/03/2020 in Wiekevorst en Herentals, doorgetrokken naar Groothertogdom Luxemburg
  • GW1554m – zwerver, o.a. schadegevallen Duffel en Berlaar juni 2020 – via Voeren doorgetrokken naar Nederland
  • Actueel heeft het gevestigd wolvenpaar in Limburg een nest van minstens vier (eind juni 2020) jongen
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder