Sla navigatie over

“Slaagcijfers voor FWO-aanvragen moeten omhoog”

De slaagkansen voor aanvragen voor onderzoeksprojecten en onderzoeksmandaten bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) lagen ook in 2015 aanzienlijk onder het streefcijfer van 1 op 3. In 2015 werden zelfs relatief minder aanvragen voor onderzoeksmandaten goedgekeurd dan in 2014. “Vlaanderen dreigt hierdoor talentvolle onderzoekers en waardevolle onderzoeksprojecten te verliezen,” zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Lionel Bajart en Ann Brusseel, die de cijfers opvroegen bij Vlaams minister voor Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters.

In 2015 werd 22% van de aanvragen voor predoctorale mandaten en 23% van de aanvragen voor postdoctorale mandaten goedgekeurd. Dit is allebei lager dan in 2014 (respectievelijk 23% en 25%). Slechts 16% van de aanvragen voor onderzoeksprojecten werd in 2015 goedgekeurd, wat iets hoger is dan in 2014 (14%).

Lionel Bajart: “Internationaal is een slaagkans van 1 op 3 gangbaar als streefcijfer voor zowel mandaten als projecten. Dit streefcijfer garandeert enerzijds dat alleen excellent onderzoek wordt gefinancierd, zonder echter onderzoekers te ontmoedigen door te lage slaagkansen. De cijfers voor Vlaanderen liggen echter al meerdere jaren onder dit streefcijfer en de cijfers voor 2015 tonen helaas  niet veel beterschap. Hierdoor dreigen onderzoekers ontmoedigd te worden en naar het buitenland te trekken.”

Minister Muyters verklaart de lage slaagcijfers o.a. doordat de toename van het aantal aanvragen de voorbije jaren sterker was dan de toename van de middelen voor het FWO. Volgens Lionel Bajart moet de toename van het aantal aanvragen net aangegrepen worden als een opportuniteit om het innovatievermogen van de Vlaamse economie te versterken, zoals ook door de Vlaams Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) wordt gesteld.

Weigeringen om puur budgettaire redenen

Ann Brusseel: “De middelen voor het FWO uit de Vlaamse begroting zijn tussen 2009 en 2015 dan wel toegenomen, dit was onvoldoende om het aantal aanvragen te volgen. Hierdoor moet het FWO zeer goede aanvragen weigeren om louter budgettaire redenen. De internationale experts in de evaluatiepanels van het FWO wijzen heel vaak op het hoge niveau van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. We mogen dit niet verloren laten gaan. Dat risico lopen we nu wel. Dit is erg nefast voor Vlaanderen, dat de ambitie heeft een topkenniseconomie te worden.”

Daarom moet deze legislatuur ingezet worden op het verhogen van de slaagcijfers bij het FWO, zoals ook wordt vooropgesteld in het Vlaams Regeerakkoord. Fundamenteel onderzoek is immers essentieel als fundament van de kennismaatschappij. Vaak ligt het in een latere fase uiteindelijk aan de basis van zeer waardevol toegepast onderzoek, dat finaal leidt tot nieuwe geneesmiddelen, producten, processen, enz…

Extra middelen prioritair inzetten op O&O

Bajart en Brusseel pleiten er voor dat de middelen uit het groeipad voor economie en innovatie dat is voorzien in het regeerakkoord, grotendeels naar O&O en innovatie worden gericht: “Deze bijkomende middelen kunnen dan deels gebruikt worden voor het versterken van de FWO-financiering. In 2015 en 2016 heeft minister Muyters de extra middelen voor economie en innovatie slechts voor minder dan de helft aan innovatie besteed. We roepen de minister op om de om de budgettaire opstappen de komende jaren in hoofdzaak voor O&O te gebruiken.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder