Sla navigatie over

Slachtofferfonds heeft “spaarpot” van 140 miljoen euro

“In strafzaken moest voor veroordelingen vanaf 26 euro tot voor kort een bijdrage van 150 euro worden betaald aan het Slachtofferfonds, dat het geld in de vorm van vergoedingen uitkeert aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun verwanten. Omdat in de programmawet van eind vorig jaar de opdeciemen zijn verhoogd van 50 naar 70, bedraagt die bijdrage sindsdien 200 euro. Oorspronkelijk bedroeg de bijdrage 55 euro”, legt Lahaye-Battheu uit.

 

Het liberale Kamerlid stelde al verscheidene parlementaire vragen over het Slachtofferfonds. Het gecumuleerd overschot blijkt tussen 2012 en 2016 aangegroeid te zijn van 60,8 miljoen euro tot 140,1 miljoen euro, meer dan een verdubbeling. Vorig jaar werden er 1.674 verzoekschriften ingediend, beduidend meer dan de jaren daarvoor toen het aantal rond de 1.200 schommelde. Gemiddeld zeven op de tien verzoekschriften krijgen een positieve beslissing.

 

 

ingediende verzoekschriften

totaal aantal beslissingen

positieve beslissingen

gecumuleerd

overschot

2012

1.243

1.384

961 (69%)

60,8 miljoen euro

2013

1.202

1.203

804 (67%)

77,3 miljoen euro

2014

1.273

1.265

895 (70%)

94,1 miljoen euro

2015

1.281

1.333

995 (75%)

110,6 miljoen euro

2016

1.674

1.464

1.080 (74%)

140,1 miljoen euro

 

 

ontvangsten

uitgaven

beslissingen*

2012

17 miljoen euro

8,5 miljoen euro

9,4 miljoen euro

2013

24,4 miljoen euro

7,8 miljoen euro

7,6 miljoen euro

2014

26,2 miljoen euro

9,5 miljoen euro

9,2 miljoen euro

2015

27,3 miljoen euro

10,7 miljoen euro

10,1 miljoen euro

2016

40,8 miljoen euro

11,3 miljoen euro

11,5 miljoen euro

 

* Beslissingen van de commissie worden niet noodzakelijk in hetzelfde jaar als de uitspraak betaald/vereffend.

Maatregelen

 

“Ruim een jaar geleden, op 18 mei 2016, zette de Kamer het licht op groen voor een wetswijziging. Niet alleen de bedragen werden verhoogd: de reguliere hulp werd opgetrokken van 62.000 euro naar 125.000 euro; de dringende hulp, die kan worden toegekend tijdens de procedure, werd verdubbeld van 15.000 euro naar 30.000 euro. Ook de categorie van slachtoffers werd gevoelig uitgebreid (iedereen met een duurzame familieband met het slachtoffer) en ook de rechtsplegingsvergoeding valt voortaan onder de procedurekosten die kunnen worden vergoed”, legt Lahaye-Battheu uit.

 

“Het valt af te wachten of die maatregelen hun effect zullen hebben. Zoniet moeten andere initiatieven worden overwogen. We zouden bepaalde zaken kunnen uitsluiten van een bijdrage, bijvoorbeeld veroordelingen voor zeer lichte verkeersmisdrijven. Het kan in ieder geval niet de bedoeling zijn dat de reserves blijven aangroeien.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder