Sla navigatie over

Slechts 1,8% Vlaamse ambtenaren met handicap of chronische ziekte

De Vlaamse overheid stelde eind 2018 678 geregistreerde personen met een handicap of chronische ziekte tewerk. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde. Dit komt neer op 1,8% van de personeelsleden dat kampt met een beperking, waardoor het streefcijfer van 3% tegen eind 2020 naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald zal worden.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) stelde deze vraag naar aanleiding van de doelstelling die de vorige Vlaamse regering zichzelf oplegde op vlak van de inschakeling van een aantal specifieke doelgroepen. Tegen eind 2020 zou minstens 3% van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid moeten bestaan uit mensen met een handicap of chronische ziekte. Minister Bart Somers antwoordde dat de Vlaamse overheid extra inzet op de tewerkstelling van deze mensen, maar dat het streefcijfer van 3% toch niet gehaald zal worden tegen eind 2020. Dit ondanks de recente stijging van 1,4% in 2017 naar 1,8% in 2018.

De cijfers variëren sterk naargelang het departement. In 2018 bedroeg het percentage 3,6 binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie terwijl er slechts 1% mensen met een handicap of chronische ziekte aan de slag was binnen het departement Werk en Sociale Economie. Ook de man-vrouw verdeling in deze doelgroep is opvallend. Zo zijn er 388 (57,2%) vrouwen tewerkgesteld en 290 (42,8%) mannen. Verder zijn deze mensen vaker aan de slag op niveaus C en D in vergelijking met het gehele personeelsbestand.

Eén van de redenen waarom het streefcijfer niet gehaald zal worden tegen eind 2020, is dat mensen met een handicap het risico lopen om (een deel van) hun federale integratietegemoetkoming alsook bepaalde sociale en fiscale maatregelen te verliezen indien zij en/of hun partner een te hoog inkomen verwerven. Die tegemoetkoming is nochtans in het leven geroepen om de extra kosten van een handicap op te vangen en is noodzakelijk. Het spijtige gevolg hiervan is dat werken wordt ontmoedigd.

Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde: “Het is absurd dat mensen met een beperking die willen werken, daardoor de broodnodige steun verliezen. Met een job ben je dan slechter af dan zonder werk. Zo geraken mensen met een beperking in een vicieuze cirkel. Zonder werk zijn ze afhankelijk van een karige inkomensvervanging, met werk zijn ze vaak nog slechter af. Geen wonder dat het risico op armoede bij hen dubbel zo groot is als gemiddeld.”

Vande Reyde kaartte het probleem aan bij Vlaams minister Hilde Crevits. “Een mogelijke oplossing is het loskoppelen van de integratietegemoetkoming en het inkomen van de persoon met een handicap of chronische ziekte. Zowel federaal minister van Werk Muylle als Vlaams minister Crevits hebben aangegeven dat aan te willen pakken. Tijdens de lopende federale formatie moeten daar afspraken over gemaakt worden. Vlaanderen wil mensen met een beperking ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Het is niet logisch dat federale maatregelen dat tegenwerken”, aldus Vande Reyde.

Vlaams minister Bart Somers voegt hier nog aan toe: “Als overheid hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid in het creëren van gelijke kansen voor alle burgers. We moeten streven naar een samenleving waaraan iedereen volwaardig en evenredig kan participeren. Als minister van Gelijke Kansen ben ik blij dat parlementslid Vande Reyde dit belangrijk thema nogmaals op de kaart zet.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder