Sla navigatie over

Slechts 2,3% Vlaamse ambtenaren met handicap of chronische ziekte

Van het totaal aantal Vlaamse ambtenaren heeft 2,3 procent een handicap of chronische ziekte. Dat blijkt uit de laatste cijfers die Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers. De doelstelling van een aandeel van 3 procent tegen 2021 wordt dus niet gehaald. Vande Reyde stelt voor om de koppeling tussen de integratietegemoetkoming en het inkomen volledig af te schaffen. Dat verhindert mensen met een beperking immers nog steeds om een voltijdse job aan te gaan.

De Vlaamse Regering legde zichzelf een aantal doelstellingen op vlak van de inschakeling van een aantal specifieke doelgroepen op. Tegen eind 2020 moest minstens 3 procent van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid bestaan uit mensen met een handicap of chronische ziekte. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het streefcijfer van 3 procent niet gehaald wordt. Recent steeg het percentage wel, van 1,4 procent in 2017 naar 1,8 procent in 2018 en 2,3 procent in 2020. De cijfers variëren sterk naargelang het departement.

Eén van de redenen die mensen met een beperking verhindert om een job aan te nemen, is het risico om een deel van hun integratietegemoetkoming te verliezen. Dat is een federale uitkering die de kosten die gepaard gaan met een handicap moet dekken. De uitkering daalt drastisch wanneer mensen met een beperking een inkomen halen uit een job. Dat wordt ook wel eens ‘de prijs van de arbeid’ genoemd.

De federale regering heeft zich bij het opmaken van het regeerakkoord voorgenomen om de koppeling tussen een integratietegemoetkoming en een inkomen af te schaffen tot een bedrag van 63.000 euro. Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde ziet daarin een doorbraak om de werkzaamheidsgraad bij mensen met een beperking te verhogen. “Het is absurd dat mensen met een beperking die willen werken zorgsteun verliezen. Met een job ben je dan slechter af dan zonder werk. Door die beperking op de integratietegemoetkoming is het risico op armoede bij mensen met een beperking dubbel zo hoog als gemiddeld. De federale regering gaat de koppeling tussen beide nu afschaffen tot een plafond van 63.000 euro. Dat is een zeer goede verandering en moet de werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking bij de Vlaamse overheid zeker boven de 3 procent tillen de komende jaren. Ik pleit ervoor om de integratietegemoetkoming helemaal los te koppelen van het inkomen en de verschillende steunmaatregelen voor mensen met een beperking samen te brengen. Nu heb je een waslijst op federaal en Vlaams niveau die mekaar soms tegenwerken. Naast veel administratieve overlast voor mensen met een beperking verhindert dat hun kansen op de arbeidsmarkt.”

Vande Reyde ondervroeg minister Crevits hierover in het Vlaams Parlement. “Zij gaf aan dat er een samenwerking komt tussen de FOD Sociale Zekerheid en de VDAB om de steunmaatregelen te stroomlijnen, zodat mensen met een beperking meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen, zowel bij de Vlaamse overheid als daarbuiten. Het verminderen van de prijs van de arbeid maakt alvast een wereld van verschil”, aldus Vande Reyde.

Vande Reyde pleit tenslotte ook voor het beter bekend maken van de mogelijkheid tot aanpassingen aan de werkplek bij private werkgevers, de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Daarmee worden werkgevers vergoed voor aanpassingen aan de werkplek en mogelijk rendementsverlies. Die maatregel is echter amper bekend. “Je moet als werkgever voorbij een beperking kunnen kijken naar wat mensen wél nog kunnen. Het feit dat de Vlaamse overheid zelf haar doelstelling niet haalt, bewijst dat er nog een lange weg te gaan is”, besluit Vande Reyde.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder