Sla navigatie over

Slechts 61 kerken ontwijd in vijf jaar tijd

De vele kerkgebouwen die we rijk zijn, worden steeds minder en minder gebruikt. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht heeft opgevraagd bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois, blijkt dat slechts 61 kerken ontwijd werden de afgelopen vijf jaar. “Een gemiste kans aangezien kerkgebouwen vaak een ideale ligging hebben en over voldoende capaciteit beschikken, wat maakt dat deze gebouwen polyvalent zijn. Helaas leren de cijfers ons dit de slechts een fractie is”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

De meeste onttrekkingen vonden plaats in het bisdom Gent (27) en in mindere mate in het bisdom Brugge (14). In het bisdom Hasselt werden de afgelopen vijf jaar twee parochiekerken onttrokken.

Jean-Jacques De Gucht wijst erop dat er voorbeelden genoeg zijn van succesvolle herbestemmingen van kerkgebouwen. “Net omwille van de brede toepassingsmogelijkheden is het jammer dat het aantal ontwijdde kerken in Vlaanderen zo laag ligt”, zegt De Gucht. “Een herbestemming van een kerk kan een nieuwe dynamiek teweeg brengen. Een invulling die beter aanleunt bij de noden van de omgeving kan ervoor zorgen dat een kerkgebouw opnieuw optimaal gebruikt wordt. Het past ook helemaal in het plaatje van onze nieuwe ruimtelijke ordening om méér te doen met de ruimte die we vandaag hebben.”

Uit het antwoord van de minister op de parlementaire vraag bleek verder nog dat op 31 december 2018 zo’n 168 gemeenten met een parochiekerk beschermd als monument een kerkenbeleidsplan voor de rooms-katholieke eredienst hadden. Om in aanmerking te komen voor subsidies voor de restauraties van beschermde en niet-beschermde kerken moeten kerk- en gemeentebesturen sinds kort zo’n plan kunnen voorleggen. Jean-Jacques De Gucht: “Dit is net iets meer als 1 op de 2 Vlaamse gemeenten. Het is een goede start én het toont vooral ook aan dat onze aanpassing aan de regelgeving een effect blijkt te hebben op het terrein.”

Het Vlaams parlementslid zal de Vlaams minister-president dan ook volgende week bevragen over de zesde oproep van de herbestemming van parochiekerken. “Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de dossiers die geleid hebben tot concrete her- en nevenbestemmingen van kerkgebouwen. Zo kunnen de kerkgebouwen, vaak architecturale pareltjes, terug in waarde hersteld worden. Daarnaast moeten we kijken welke de knelpunten zijn én waarom kerkfabrieken na een haalbaarheidsonderzoek beslissen om toch niet in te stappen in het nieuwe verhaal”, besluit De Gucht.

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder