Sla navigatie over

“Slechts 6,7% van de 55 plussers ontvangt vacatures op maat via mail”

Emmily Talpe pleit voor een betere toeleiding van 55 plussers naar het Mail op maat-systeem en ziet een actievere rol weggelegd voor de vakbonden en de VDAB via de bijblijfwerking. “Bovendien dringt de tijd voor een herziening van het VESOC-akkoord ‘Samen op de bres voor 50+’. Dat is een noodzakelijke voorwaarde vooraleer de VDAB alle kanalen kan openstellen voor 55 plussers om hen toe te leiden naar een job.”

Werkzoekenden die ouder zijn dan 55 vallen niet onder de automatische vacaturematching door de VDAB. Maar ze hebben wel de vrije keuze om zich aan te melden bij het ‘mail op maat’-systeem waarbij ze dan zelf criteria kunnen aanvinken om vacatures op hun maat te ontvangen. “In tijden dat men de mond vol heeft over maatwerk en aangepaste beschikbaarheid als Leitmotiv voor de activering van oudere werkzoekenden, kan men zich de vraag stellen waarom het ‘mail op maat’-systeem niet standaard wordt ingesteld door de VDAB voor 55 plussers. De huidige keuzemogelijkheid in hoofde van de 55 plusser blijkt in de praktijk immers een mager beestje op te leveren: van de 5.672 nieuw ingeschreven 55 plussers van 10/2016 t.e.m. 4/2017 heeft amper 6.7% zich acht maand na inschrijving aangemeld voor dit ‘mail op maat’-systeem. Een bedroevend laag cijfer”, zegt Emmily Talpe.

“Hoe meer vacatures op maat, hoe groter de kans op succes”

Het liberale Vlaams Parlementslid reageert ontgoocheld en vraagt zich luidop af of men tijdens de bijblijfwerking, die ouderen bij het begin van hun werkloosheid de weg moet wijzen in de VDAB-arbeidsbemiddeling, geen steken laat vallen. “De vakbonden en de VDAB geven infosessies aan werkzoekenden. Worden het bestaan én het nut van het ‘mail op maat’-systeem daar voldoende bekend gemaakt? Oudere werkzoekenden moeten tijdens die sessies actief aangespoord worden om zich ten volle in te schrijven in dit instrument. Hoe meer vacatures je toegestuurd krijgt die op je leest zijn geschoeid, hoe groter de motivatie om te solliciteren en wellicht ook de kans op succes. Idealiter vervalt het keuzerecht en dient élke 55 plusser in te tekenen op ‘mail op maat’. Onder begeleiding van de VDAB consulenten worden dan de juiste criteria geselecteerd overeenstemmend met diploma maar ook met hun competenties. Dat zal het aantal geschikte vacatures die een 55-plusser ontvangt, merkbaar verhogen. In tijden van nijpende krapte op de arbeidsmarkt en een nog té lage werkzaamheidsgraad voor 55-plussers, kunnen we dit enkel maar toejuichen.”

Alle toeleidingskanalen openstellen voor 55+

Emmily Talpe weet dat ‘mail op maat’ niet het enige instrument is waarvan oudere werkzoekenden zich kunnen bedienen: “Elke werkzoekende kan sowieso de vacaturedatabank op de VDAB-website raadplegen en er is ook het eigen netwerk in de zoektocht naar een job, maar de effectiviteit van deze instrumenten is onvoldoende performant. Het is dus hoog tijd dat de VDAB werk maakt van een openstellen voor 55 plussers van alle kanalen en instrumenten waarover hij beschikt.”

Herziening van ‘Samen op de bres voor 50+’ is dringend

Dit vereist evenwel een herziening van het VESOC-akkoord ‘Samen op de bres voor 50+’. Minister Muyters heeft de sociale partners gevraagd om dat op korte termijn te realiseren. “Vermits het stil blijft aan de overkant, zal ik de minister hierover bevragen in het Vlaams Parlement”, zegt Emmily Talpe gedecideerd. “Zolang deze oefening niet is gebeurd, kan de VDAB onvoldoende werk kan maken van een alternatief dienstverleningsmodel. De raad van bestuur van de VDAB heeft de dienst tijd gegeven om hierover grondig na te denken, maar intussen tikt de klokt verder en piekt de krapte op onze arbeidsmarkt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder