Sla navigatie over

Snel duidelijkheid geven aan ouders van personen met een handicap

De financiering van de zorgen voor personen met een handicap wordt drastisch hervormd. In plaats van instellingen te financieren, heeft de Vlaamse regering gekozen voor een persoonsvolgende financiering, d.w.z. een systeem waarbij de personen zelf kunnen rekenen op financiële steun. De uitrol is voorzien voor 1 januari 2017.  “Deze belangrijke hervorming zorgt voor onrust bij sommige ouders van personen met een handicap die momenteel reeds recht hebben op een voltijds opvang in een voorziening,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Taelman. Zo vreest men dat het moeilijker wordt om op een flexibele manier opvang te krijgen en dat de garantie op voltijds opvang wegvalt indien het kind nu tijdens weekends en vakanties thuis wordt opgevangen.

Taelman stelde daarom een vraag in het Vlaams parlement aan de minister van welzijn. Die kondigde aan met de betrokken ouders rond de tafel te gaan zitten om na te gaan hoe men zal kunnen ingaan op hun vraag naar flexibele opvang. “Een goede zaak,” zegt Taelman. “Het gaat om een belangrijke hervorming. Doel is om te komen tot een efficiëntere opvang van mensen met een handicap, zodat we meer mensen kunnen helpen. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat het draagvlak voor de hervormingen bij de huidige gebruikers overeind blijft. En daarom moeten we hun angst en onzekerheid zoveel mogelijk wegnemen door snel duidelijk te geven over het nieuwe systeem..”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder