Sla navigatie over

“Snel duidelijkheid geven over integratie OCMW’s in gemeenten”

In het Vlaamse regeerakkoord is afgesproken dat tegen 1 januari 2019 de OCMW’s volledig geïntegreerd moeten worden in de gemeentebesturen. Om dat mogelijk te maken hoopte men op een snelle wijziging van de federale wetgeving. “Na een advies van de Raad van State lijkt zo een snelle aanpassing niet mogelijk. Daarom moet de Vlaamse regering nu binnen haar bevoegdheden snel werk maken van de integratie,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester.

De integratie van het OCMW past in het beleid van de regering om te komen tot een slankere overheid, die efficiënter en dus goedkoper werkt. “Maar niet alleen omwille van redenen van kostenefficiëntie zijn we voorstander van de integratie,” zegt De Meulemeester. “Er is ook een belangrijk beleidsmatig voordeel. Het sociaal beleid in de gemeente wordt niet langer versnipperd. Het komt in één en dezelfde hand te liggen. En dat kan alleen maar leiden tot een sterker sociaal beleid.”

Om tot een volledige integratie te komen wilde de federale wetgever de OCMW-wet aanpassen. De Raad van State heeft echter geoordeeld dat dat enkel kan met een tweederde meerderheid. “Een aanpassing van de federale OCMW-wet zal dus niet snel gebeuren,” zegt de Meulemeester. “Maar dat mag de ambitie van de Vlaamse regering niet fnuiken om verder te gaan met de integratie. Vlaanderen moet nu snel binnen haar grondwettelijke bevoegdheden, maximaal op zoek gaan naar mogelijkheden om te komen tot een integratie van de OCMW’s.”

Snel “plan B” nodig

Open Vld vraagt dus dat er nu snel werk wordt gemaakt van een “plan B”. “Want onze steden en gemeenten vragen duidelijkheid,” zegt De Meulemeester. De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag alvast enkele krijtlijnen goedgekeurd voor een verdere integratie. Zo zal de afzonderlijke OCMW-raad verdwijnen en zal er ook een ambtelijke integratie komen, met één organogram en één secretaris. “Een goede zaak. Deze krijtlijnen moeten nu in wetteksten gegoten worden. Daarbij zullen we erover waken dat men binnen de afgesproken krijtlijnen blijft. Er moet sprake zijn van een echte integratie. Het ene orgaan afschaffen en vervangen door een ander, nieuw orgaan is dus geen optie. Net zoals het niet de bedoeling kan zijn om het primaat van de politiek uit te hollen.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder