Sla navigatie over

Snel werk maken van federale vliegwet

Op vraag van Gwenny De Vroe zal minister Joke Schauvliege het voortouw nemen  om tot een samenwerkingsakkoord en federale vliegwet te komen over de nationale luchthaven in Zaventem. “Die  vliegwet moet de economische ontwikkeling van de luchthaven stimuleren en de leefbaarheid rond  de luchthaven garanderen,” zegt De Vroe.

Gwenny De Vroe, afkomstig uit Kampenhout, heeft vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement minister Joke Schauvliege bevraagd over het uitblijven van een samenwerkingsakkoord en Federale vliegwet.

De internationale luchthaven van Zaventem speelt een belangrijke rol voor de bedrijvigheid in Vlaanderen en in de luchthavenregio in het bijzonder. Als economische attractiepool genereert Brussels Airport een ruime tewerkstellingsimpact in de omgeving.

Helaas moet Gwenny De Vroe vaststellen dat er nog steeds geen samenwerkingsakkoord is met de Federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals het Vlaams Regeerakkoord en de Europese Unie voorschrijven. “Dit samenwerkingsakkoord moet een evenwichtig en duidelijk exploitatiekader vastleggen waarbij de leefbaarheid van de luchthavenregio gegarandeerd wordt én de economische ontwikkeling van de nationale luchthaven gestimuleerd wordt”, benadrukt ze.

Billijke spreiding van overlast

De federale vliegwet moet criteria bevatten om de meest veilige landings-en opstijgroutes te kiezen en om de geluidsoverlast en luchtvervuiling billijk en evenwichtig te spreiden.

Open Vld is voorstander van een duurzaam en stabiel groeiscenario voor de luchthaven van Brussel-Nationaal. “Wij erkennen de grote economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven. Het is belangrijk om de economische ontwikkeling van de luchthaven te stimuleren en de leefbaarheid van de luchthavenregio te garanderen, met rechtszekerheid voor zowel de luchthaven als de luchtvaartmaatschappijen”, besluit Gwenny De Vroe. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder