Sla navigatie over

“Snel werk maken van gemeenschapsdienst”

Hoewel de gemeenschapsdienst in beide regeerakkoorden staan, lijkt er weinig schot in de zaak te komen. Daarom ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Mathias De Clercq de Vlaamse minister van werk hierover in het Vlaams Parlement. “Gemeenschapsdienst kan mensen die vandaag niet aan de slag geraken helpen om toch een job te vinden. Daarnaast vullen we maatschappelijke taken in die vandaag moeilijk of niet ingevuld geraken. Het is dus een win-win voor zowel de betrokkene als de samenleving,” zegt de Clercq.

Vlaams plan is klaar

De minister beloofde dat de Vlaamse regering er werk van te maken. Er is intussen een eerste plan klaar over gemeenschapsdienst voor wie een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Daarbij zullen wel voorwaarden worden opgelegd om bijvoorbeeld te vermijden dat mensen in een werkloosheidsval terecht komen of dat er taken worden verricht die de concurrentie met de private sector verstoren.

“Het is goed dat er Vlaams werk van wordt gemaakt en hoop dat ook de federale minister van werk het federale luik uitvoert,” zegt De Clercq.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder