Sla navigatie over

Sociaal overleg: ja, gewelddadig protest: neen.

De vakbonden kondigden vorige week een aantal stakingen aan in het najaar als protest tegen de hervormingsplannen van de regering. Maar de afgelopen week werden treinreizigers getroffen door wilde stakingen op het spoor en vielen vakbondsmilitanten het hoofdkwartier van de MR aan.

 

“Deze regering gaat progressieve hervormingen doorvoeren om de economische groei en sociale welvaart te vergroten. We begrijpen dat daar onrust over heerst. Het is de taak van deze regering en het parlement om die angst weg te nemen. Daartoe dient ook het sociaal overleg. Het is de regering die de principes en krijtlijnen van hervormingen uitzet, waarna die in sociaal overleg kunnen worden ingevuld”, aldus Lijnen. “Deze regering legt geen dictaat op. Ze luistert naar het middenveld. Het uitstellen van de maatregelen zoals het gewaarborgd loon en de brugpensioenhervorming is daar het beste bewijs van.”

Het liberale Kamerlid riep op om dat sociaal overleg dan ook alle kansen te geven: “Wij reiken de hand, maar we mogen niet blind zijn voor de ontsporingen van de laatste week. In dit land gelden toch nog altijd de wetten van de Wetstraat, en niet de wetten van de straat?”

 

Lijnen vroeg aan de minister van Werk hoe het overleg met de sociale partners verloopt en hoe de kalender er uit ziet. Ze vroeg ook of de nationale staking nog af te wenden valt. “Zo’n stakingsdag kost onze economie maar liefst 200 miljoen euro. Op die manier doen we een aanzienlijk deel teniet van de inspanning om onze competitiviteit te herstellen.”

 

Minister Peeters verwees naar vele informele contacten met de sociale partners. Wanneer er voldoende vooruitgang geboekt is, plant hij om de gehele Groep van 10 samen te roepen. Tot slot veroordeelde de minister namens de gehele regering de moedwillige vernielingen aan het MR-hoofdkwartier.

 

Lijnen repliceerde dat “de liberale fractie het sociaal overleg blijft ondersteunen. Maar als de partners er niet uitkomen, als ze de regeringshervormingen gijzelen, als ze de uitgestoken hand beantwoorden met de vuist, het primaat van de politiek moet gelden en de regering dus knopen moet doorhakken.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder