Sla navigatie over

Sociale partners moeten meer mensen aan het werk krijgen

"Het is de logica zelve dat je als regering geen blanco cheque uitschrijft’, vindt Alexander De Croo. In het wetsontwerp dat volgende week in het parlement besproken wordt, koppelt de regering de financiering van de sociale zekerheid aan responsabiliseringscriteria. ‘Wat krijgen we nu?’, steigeren vakbonden en ziekenfondsen. ‘Eerst slaat de regering een gat in de sociale zekerheid door de bijdragen omlaag te trekken, vervolgens past ze niet meer automatisch bij.’

Volgens De Croo is de hoofddoelstelling evenwel dat de sociale partners de activiteitsgraad mee omhoog krijgen. Lees: het aantal werklozen en langdurig zieken moet drastisch dalen.

Meer mensen aan het werk krijgen, is toch een verantwoordelijkheid van velen?

‘Dat klopt, en de regering is al elke dag bezig met jobs, jobs, jobs. Maar de laatste jaren stootten we keer op keer op de onwil van de sociale partners om daarin mee te gaan, terwijl het ook hún verantwoordelijkheid is om de activiteitsgraad op te krikken. Die ligt vandaag veel te laag voor een land als België, een hogere activiteitsgraad is trouwens de beste garantie op een solide financiering van de sociale zekerheid.’

Die financiering wordt voortaan wel aan strenge voorwaarden onderworpen.

‘Ja, en dat is de logica zelve. Weet u, de sociale partners gaan er nog altijd van uit dat het beheer en de financiering van de sociale zekerheid hun geld is, terwijl dat al heel lang niet meer het geval is. Een derde van de pot komt uit de algemene middelen. Jean-Luc Dehaene begon als premier met een rijkstoelage, onder Guy Verhofstadt kwam daar de alternatieve financiering bij en met Yves Leterme de evenwichtsdotatie. Wel, we geven dat geld niet langer zomaar, we vragen er een engagement voor terug. Dat is responsabiliseren.’

Maar als de sociale partners niet slagen in het vervullen van de voorwaarden, is de burger de dupe.

‘Dat is wat zij willen doen geloven, natuurlijk. Ze hebben al meermaals bewezen dat ze bedreven zijn in het ophangen van doemscenario’s. Waar het om gaat is wat dit land nodig heeft, waar we heen moeten. Het huidige systeem is niet langer houdbaar, we moéten meer mensen aan het werk krijgen. En daar hebben we een stok, maar evengoed een wortel voor. Want hoe meer mensen aan de slag zijn, hoe meer geld er zal zijn voor de sociale zekerheid.’

Dus opnieuw: als de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt er geen dotatie uitgekeerd?

(sust) ‘We gaan niet op het einde van het jaar plots de enveloppe met geld terugtrekken of de sociale zekerheid droogleggen. Integendeel. We gaan maand per maand evalueren of de afspraken worden uitgevoerd, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Bedoeling is dat er geen ontsporingen zijn.’

Vindt u dat er nog bespaard kan worden in de sociale zekerheid?

‘Misschien wel, er zijn altijd nog wel zaken die efficiënter kunnen. Maar het gaat hier niet over besparen, het gaat hier over een perspectief om meer mensen aan de slag te krijgen.’

Dit is, met andere woorden, geen slinkse manier om de sociale zekerheid verder uit te kleden?

‘Neen, helemaal niet. Integendeel, we geven jaar na jaar meer uit aan de sociale zekerheid (de kosten stijgen vooral door de vergrijzing, maar de stijging wordt wel afgetopt, red.). En minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft ervoor gezorgd dat de sociale zekerheid gefinancierd is tot het einde van de regeerperiode. Wat na 2020 gebeurt, is uiteraard aan de volgende regering.’

‘Kijk, de sociale partners schilderen nieuwe maatregelen altijd af als slecht voor de sociale zekerheid. Ze jagen de mensen voortdurend de stuipen op het lijf en dat moet stoppen. Dit is een positief verhaal.’

 

Dit artikel verscheen maandag 2 januari op de website van De Standaard. © Marjan Justaert. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder