Sla navigatie over

Sociale verkiezingen bij het spoor

De spoorbonden zijn erg machtig. “Dat heeft iedereen de voorbije maanden aan den lijven moeten ondervinden. Met een vingerknip kunnen ze de reizigers gijzelen”, zegt Sabien Lahaye-Battheu. Maar het is niet altijd even duidelijk wie de bonden vertegenwoordigen. “Personeelsleden kunnen hun vakbondsafgevaardigden niet verkiezen, ze worden intern aangesteld door de bond zelf. Bijgevolg moeten deze afgevaardigden op geen enkele manier verantwoording afleggen aan de achterban voor hun stellingnames.” Bij de algemene staking van 15 december 2013 bleek dat slechts 28% van het personeel effectief het werk neerlegde. “Een algemene staking wordt dus niet noodzakelijk algemeen gedragen.”

 

Daarom eist Lahaye-Battheu samen met haar collega Egbert Lachaert in een resolutie dat er sociale verkiezingen worden georganiseerd bij het spoor. De Kamercommissie Infrastructuur nam deze resolutie aan, mét steun van enkele oppositiepartijen.

 

In dezelfde resolutie roepen ze de regering ook op om de gegarandeerde dienstverlening in de praktijk te brengen. “Op die manier kunnen we vermijden dat een kleine stakingsbereide minderheid de rest van het personeel en alle reizigers kan gijzelen”, aldus Lachaert. Ook de bezetting van seinhuizen tijdens stakingen moet harder worden aangepakt.

 

Tot slot vragen de liberale Kamerleden om de productiviteitsverhoging bij het spoorbedrijf onverminderd voort te zetten, met aandacht voor de werkomstandigheden van het personeel. “De NMBS moet productiever worden, of een Sabena-bis scenario dreigt. Het personeel heeft alles te winnen met een performanter spoorbedrijf. Deze oefening moet gepaard gaan met het aangenamer maken van de werkomstandigheden door het statuut en werk te moderniseren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder