Sla navigatie over

Somers brengt lokale besturen samen op het eerste boscongres in Vlaanderen

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers verzamelden vandaag burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van gans Vlaanderen op het allereerste boscongres. Het doel: de handen in elkaar te slaan voor meer bos in Vlaanderen. “Als we de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 willen waarmaken is samenwerking met lokale besturen cruciaal. We geven ze hiermee alvast een extra duw in de rug”, zegt Demir.

Verdeeld over twee sessies en geheel coronaproof verzamelden vandaag bijna 150 burgemeesters en schepenen in The Square in Brussel voor het eerste van een reeks jaarlijkse Boscongressen op initiatief van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers was aanwezig. Moderator van dienst was VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck.

 

16 MILJOEN EURO EXTRA BOVENOP BESTAANDE ONDERSTEUNING

Secretaris-generaal van het departement Omgeving Peter Cabusopende het congres en benadrukte de goede samenwerking tussen alle overheidsdiensten om de ambitie van 4.000 ha extra bos tegen 2024 waar te maken. Kort daarna gaf hij het woord aan Demir, die het bosuitbreidingsplan “Meer bos voor Vlaanderen!” uitgebreid toelichtte.

“4.000 hectare extra bos tegen 2024 vraagt grote inspanningen en meer financiële middelen, van zowel overheid als van alle mogelijke maatschappelijke actoren, en het wegwerken van bestaande drempels die meer groen verhinderen. Uit onze bevraging weten we dat lokale besturen onze ambitie mee waar willen maken. 13 gemeenten geven zelfs aan een bebossingspotentieel van meer dan 50ha te hebben, maar ze stuiten vaak ook op financiële drempels. Daarom trekken we via Natuur en Bos 16 miljoen euro uit om de komende vier jaar gemeenten financieel te steunen om te bebossen gronden te kopen. Dat bovenop de subsidies die er al bestaan voor Natuur in je Buurt, de Vlaamse rand of bebossing”, zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. “De middelen kunnen gaan naar de uitbreiding van bestaande bossen, stadsrandbossen of de zogenaamde tiny forests dichtbij de mensen zolang ze toegankelijk zijn voor iedereen”

 

GROOT ENTHOUSIASME BIJ LOKALE BESTUREN

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somersnam ook het woord en merkt een groot enthousiasme op bij de lokale besturen. “Als we de Europese klimaatdoelstellingen willen behalen, dan zullen we allemaal inspanningen moet doen. 90% van onze Vlaamse steden en gemeenten heeft concrete klimaatengagementen genomen in het kader van de Europese burgemeestersconvenanten. Daarbovenop ondertekenden al 121 lokale besturen het bomencharter, samen goed voor 1,2 miljoen bomen tegen 2024. De wil op het lokale terrein is dus zeker aanwezig en dat moeten wij als Vlaamse regering ondersteunen en verder stimuleren. Naast de extra middelen van collega Demir, maken we in het kader van het Vlaams relanceplan ook nog bijna 100 miljoen euro vrij voor lokale klimaatacties.”  

 Bert De Somviele van BOS+ gaf de lokale besturen tips en tricks over de manier waarop ze best een bebossingsproject aanpakken. De schepenen en burgemeesters kregen tot slot een kleine preview van de brede publiekscampagne die later deze maand gelanceerd wordt door Natuur en Bos om Vlaanderen nog enthousiaster te maken voor meer bos in Vlaanderen.

Om de aanwezige gemeentes helemaal mee te trekken in het verhaal, kwamen ook lokale besturen aan het woord die op eigen houtje al een visie over bosuitbreiding hebben ontwikkeld. Zij inspireerden hun collega’s om ook zelf aan de slag te gaan en meer toegankelijke bossen te creëren. Onder meer Groen-schepenen Luc Redig uit Ranst en Astrid Wittebolle uit Turnhout, Open VLD-burgemeester Danny Vangoidstenhoven van Huldenberg en N-VA-burgemeester Johan De Ryck van Ranst passeerden de revue.

Het Boscongres werd integraal opgenomen om later als webinar aan te bieden aan burgemeesters en schepenen die niet aanwezig konden zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder