Sla navigatie over

Bart Somers: “We geraken enkel vooruit als we kiezen voor samenwerking”

De Vlaamse financiën zijn kerngezond. De begroting is voor de derde keer in evenwicht. Heel wat Vlaamse belastingen werden verlaagd en er wordt voor 1,5 miljard euro geïnvesteerd. In het begrotingsdebat in het Vlaams parlement dankte fractieleider Bart Somers daarvoor uitdrukkelijk Bart Tommelein. Somers wees in het debat op enkele uitdagingen, zoals klimaat en migratie en brak daarbij een lans voor internationale samenwerking. “Als we daarin vooruitgang willen boeken, dan is de enige weg die van internationale samenwerking.”

Het begrotingsdebat in het Vlaams parlement werd gehouden tegen de achtergrond van de crisis in de federale regering. Bart Somers is tevreden dat het VN-migratiepact niet leidde tot spanningen in de Vlaamse regering. “In de Vlaamse regering hebben alle partijen zich verantwoordelijk opgesteld. Het pact werd grondig gescreend en de conclusie van de minister-president was duidelijk: deze niet-bindende tekst heeft geen impact op het Vlaamse beleid. Lees: het heeft geen impact op het integratiebeleid, het onderwijs, het stedenbeleid, het beleid met bijstand aan personen, het gezondheidsbeleid, het arbeidsbeleid en het werkgelegenheidsbeleid. Dat was een belangrijke vaststelling, waardoor de Vlaamse regering haar goede sociaal-economische beleid in de komende maanden netjes kan afwerken.”

Somers wijst op het goede rapport van deze regering. “De begroting is op orde, er kwamen heel wat lastenverlagingen en er wordt 1,5 miljard euro geïnvesteerd in onderwijs, in welzijn en in onze economie. Daardoor kwamen er 145.000 jobs bij in Vlaanderen, piekt onze export en noteren we de laagste werkloosheidscijfers in jaren.” Hij dankte daarbij uitdrukkelijk Bart Tommelein, die vanaf januari burgemeester wordt van Oostende. “Minister Tommelein, we zijn als fractie heel trots op twee bijzondere zaken die u hebt gedaan. Ten eerste hebt u er voor gezorgd dat de begroting in orde is en dat de doelstellingen zijn gerealiseerd. Ten tweede hebt u ervoor gezorgd dat de strijd tegen de klimaatverandering en de energieomslag een positief verhaal is geworden. Ik wil u hiervoor bedanken.”

Toch zijn er nog enkele grote uitdagingen. Somers: “Heel wat gezinnen hebben het moeilijk om financieel rond te komen en vragen extra koopkracht. Ook de klimaatopwarming houdt mensen bezig, getuige daarvan de grote opkomst bij de klimaatbetoging van begin december. De files tasten onze levenskwaliteit aan. En Vlaanderen gaat nog vaak te krampachtig om met de diversiteit in onze samenleving.”

Voor Somers kunnen we veel van deze uitdagingen slechts aanpakken als we kiezen voor samenwerking. “We staan voor een duidelijke keuze: een open of een gesloten Vlaanderen. Een Vlaanderen dat samenwerkt of terugplooit. Een Vlaanderen dat een negentiende-eeuws concept van soevereiniteit hanteert of een Vlaanderen dat beseft dat als we klimaatverandering willen aanpakken, als we migratie willen controleren, als we onze economie willen laten groeien, de enige om dat te doen de weg is van samenwerking. Op Europees en op internationaal vlak. Open Vld is daarin glashelder. Wij staan aan de kant van diegenen die de hand reiken aan anderen en die kiezen voor een open, verdraagzaam Vlaanderen dat zich inschrijft in internationale samenwerkingsverbanden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder