Sla navigatie over

Somers tolereert geen medewerking van erkende moskeeën aan de Turkse verkiezingen

De Vlaamse Informatie- en Screeningsdienst heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers meegedeeld dat in sommige moskeeën medewerking wordt gegeven aan de campagne in het kader van de Turkse verkiezingen. Dit kan wijzen op buitenlandse inmenging, wat in strijd is met het erkenningsdecreet. Somers heeft de Informatie- en Screeningsdienst gevraagd om daar waar vaststellingen van actieve medewerking van moskeebesturen gebeuren, een onderzoek naar buitenlandse inmenging op te starten.

Het erkenningsdecreet dat eind 2021 in voege trad maakt een einde aan de rechtsonzekerheid voor lokale geloofsgemeenschappen en moet terug erkenningen mogelijk maken. In dit decreet stipuleerde Somers duidelijke voorwaarden: geen buitenlandse beïnvloeding of financiering, nood aan transparantie over de boekhouding en zowel de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens als de grondwet moeten gerespecteerd worden. Met dit nieuw erkenningsdecreet is het mogelijk opnieuw geloofsgemeenschappen te erkennen. Ondertussen zijn 77 aanvragen voor een verkorte erkenningsprocedure lopende. 

Rechten en plichten

Het erkenningsdecreet is ook van tel voor reeds erkende lokale geloofsgemeenschappen zoals de 12 erkende Diyanet-moskeeën. Begin deze week leverde de Informatie- en Screeningsdienst een rapport op in een besloten zitting in het Vlaams parlement naar aanleiding van de vraag van Somers voor een prioritaire screening. Er waren namelijk indicaties dat er potentieel sprake was van buitenlandse beïnvloeding. Uit dit rapport bleek dat alle 12 de Diyanet-moskeeën tekortkomingen toonden ten opzichte van het decreet, namelijk het luik buitenlandse beïnvloeding. Hierop vaardigde de Informatie- en Screeningsdienst een waarschuwing uit aan 9 moskeeën en droeg 3 dossiers over aan minister Somers. Minister Somers startte daarop de procedure tot opschorting van de erkenning. De moskeeën moeten zich in regel stellen.

Verkiezingen in Turkije

Uit nieuwe informatie die de screeningsdienst Somers vandaag bezorgde blijkt dat sommige Turkse Diyanet-moskeeën hun medewerking verlenen aan campagne voor de Turkse verkiezingen. Het gaat over het ter beschikking stellen van lokalen, flyeren aan de moskee of het aanwenden van social mediakanalen voor de Turkse verkiezingen. “Indien de actieve medewerking van moskeebesturen wordt bevestigd, zal dit worden toegevoegd aan lopende procedures of voer zijn voor een nieuwe procedure.” aldus Somers. Somers stelt ook vast dat er goede voorbeelden zijn. Zo werd er in de stad Genk, na overleg tussen stadsbestuur en de voorzitters van moskeeën afspraken gemaakt om elke medewerking aan de Turkse verkiezingen te weren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder