Sla navigatie over

Somers wil discriminatie van alleenstaanden aanpakken

Begin dit jaar wierp Vlaams minister Bart Somers in De Zondag op dat discriminatie van alleenstaanden meer aandacht verdientZo toont onderzoek aan dat verhuurders samenwonende alleenstaanden soms benadelen ten opzichte van koppels. Deze alleenstaanden kunnen slechts rekenen op beperkte bescherming. Somers wil hier verandering in brengen en legde daarover een conceptnota voor aan de Vlaamse regering: De maatschappij is veranderd ten opzichte van vroeger. Het klassieke gezin wordt steeds minder de norm. Meer dan 1 miljoen huishoudens in Vlaanderen bestaat uit alleenstaanden of alleenwonenden. Discriminatie van alleenstaanden kan niet en hoort niet.”

Het klassieke gezin bestaande uit twee ouders en twee kinderen wordt steeds minder aanzien als het normatieve kader. Mensen kiezen vaker bewust om alleenstaand of alleenwonend te zijn. Van de 2,8 miljoen huishoudens die Vlaanderen telt is 32% alleenwonend en 8% zijn alleenstaande ouders. Tegen 2060 wordt verwacht dat meer dan de helft van de huishoudens zullen bestaan uit alleenstaanden.

Bart Somers: Binnen het huidige gelijke kansen decreet wordt te weinig rekening gehouden met alleenstaanden. Alleenstaanden die kiezen voor moderne manieren van samenwonen zoals co-housen worden niet ten volle beschermd tegen discriminatie.”

Vorige week vrijdag werd een conceptnota besproken in de schoot van de Vlaamse regering die hierop ingrijpt. Momenteel is de burgerlijke staat opgenomen als beschermingsgrond binnen het Gelijkekansendecreet. Dit maakt onderscheid tussen: ongehuwd, gehuwd, gescheiden en weduw(e). In de conceptnota die op tafel werd gelegd door Somers wordt de gezinssamenstelling hieraan gelijkgesteld. Met deze wijziging wordt de bescherming breder en wordt rekening gehouden met het domicilie-adres, waardoor alleenstaande samenwonenden beter worden beschermd.

Met de conceptnota worden alleenstaanden beter beschermd. Concreet stelt Somers verder voor om de schadevergoeding in het geval van discriminatie te verdrievoudigen. Daarnaast wordt opgenomen dat opzet niet moet aangetoond worden in geval van discriminatie. Dit was reeds de gangbare praktijk maar wordt nu duidelijker gedefinieerd. Bij niet opzettelijke discriminatie kan de rechter wel rekening houden door de hoogte van de opgelegde schadevergoeding te verlagen. Onze samenleving verandert snel. Alleenstaanden verdienen net als andere groepen volledige bescherming tegen discriminatie. We zetten vandaag een belangrijke stap.   aldus de minister van Gelijke Kansen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder