Sla navigatie over

Speech nieuwe voorzitter Egbert Lachaert

Beste liberale vrienden,
Dames en heren,

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad.

Het kiezen van een nieuwe voorzitter van Open Vld. In deze moeilijke periode moest de liberale partij op zoek naar een nieuwe partijleider.

De stemming moest daardoor ook al een keer uitgesteld worden, waardoor de campagne voor iedereen ook ongewild wat langer duurde dan voorzien.

Een lange campagne is voor geen enkele partij gemakkelijk. Tegenstellingen worden op scherp gezet, de toon dreigt al eens te verharden, de filmpjes op twitter worden al eens wat opvallender en de algemene zenuwachtigheid neemt toe.

We zijn dan ook blij dat dit alles vandaag tot een eindpunt kwam met de verkiezing van een nieuwe voorzitter. We moeten nu samen vooruit. Als 1 liberale partij, met een duidelijke liberale focus, en met een voorzitter met een duidelijk mandaat. We sluiten nu de rangen rond een optimistisch vrijheidsverhaal. De vrijheid om te gaan werken, ondernemen, te zijn wie we willen zijn. Aan onze ideologische tegenstanders zeggen wij dat er een grens is aan wat een overheid kan doen om onze vrijheid te beperken. Het komende decennium moet het vrijheidsdenken terug terrein winnen of we zullen veel verliezen, onze welvaart, onze privacy en ons globaal welzijn. We moeten ons samen achter deze strijd verenigen, om op die manier de liberale partij terug te laten groeien.

Als nieuwe voorzitter wil ik natuurlijk niet nalaten mijn voorganger te bedanken. Gwendolyn, de afgelopen 7,5 jaar leidde jij de partij met daadkracht en met een positieve liberale boodschap. Zoals je zelf ook zegt, is het na twee termijnen nu eens aan iemand anders maar het doet niets af aan de inzet die je leverde en de resultaten die werden behaald. De liberale partij leiden in een tijdsgewricht met veel onzekerheid, veel electorale concurrenten in hetzelfde speelveld en dan toch hier en daar overwinningen boeken is niet iedereen gegeven. Als mooiste ogenblikken kunnen we wellicht terugdenken aan de winst bij de verkiezingen in 2014, de herintrede in de Vlaamse Regering en de mooie resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Gwendolyn, ik ben er zeker van dat we nog van jou gaan horen. De politieke microbe zal niet weg ebben en we zullen de komende jaren verder samen werken rond onze liberale overtuiging, zoals we dat jarenlang deden en doen. Bedankt.

Ik wil verder iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden keihard inzette voor mijn campagne. Team Egbert en de slogan Puur Blauw werden ergens in januari bedacht, maar de baseline werd de afgelopen maanden een duidelijk en coherent merk voor de leden. Een boodschap van een duidelijk liberaal DNA op sociaaleconomisch vlak, verbredend op andere thema’s en bovenal vernieuwing en heel veel enthousiasme. De afgelopen maanden groeide de groep enthousiastelingen ook altijd maar aan, raakten mensen overtuigd van ons verhaal, en droegen ze het verder uit met een aanstekelijk enthousiasme.

Als ik hier vandaag als voorzitter sta, sta ik hier niet omdat ik individueel campagne voerde, maar met de steun van een breed team, een divers team in leeftijd, geslacht, en achtergrond. Niemand kon dit team evenaren en daarom hebben we gewonnen. Dank jullie wel!

En natuurlijk, een verkiezingscampagne is geen campagne als er geen tegenkandidaten zijn. Toen de campagne abrupt eindigde in maart zagen we in de weken voordien elkaar meer dan genoeg. De afgelopen tijd volgden we elkaar vooral digitaal. De ene was al iets opvallender dan de andere. Bart was natuurlijk omnipresent in de media, Els de stormram op sociale media en Stefaan bleef de rust zelf door met mensentaal vooral te vertolken wat veel van onze leden dachten. Ik wil jullie elk ook feliciteren met jullie uitslag en reken er op dat we de komende tijd samen verder kunnen schrijven aan het nieuwe hoofdstuk van de liberale partij dat vandaag geopend wordt.

Tot slot wil ik ook de verkozenen in het partijbestuur feliciteren met hun verkiezing. Ik kijk er naar uit constructief met hen samen te werken. We proberen de komende tijd – ondanks de moeilijke omstandigheden – een bijeenkomst te organiseren van dit nieuwe bureau.

Uit deze uitslag blijkt ook dat heel wat partijleden en mandatarissen dichter bij Brussel willen staan. Tijdens de verschillende debatten en gespreksavonden vertelde en beloofde ik steeds dat ik de partijraad zou activeren, daar de eerste mandataris van elke afdeling op zou uitnodigen en van dit orgaan een goed overlegorgaan zou maken waar de mandatarissen in Brussel regelmatig onze mensen in het veld kunnen ontmoeten, van gedachten wisselen en elkaar beinvloeden. Ik ben er van overtuigd dat die ontmoetingsmomenten nodig zijn, om  meer eendracht in de partij te krijgen, om elkaar beter te begrijpen en samen genomen beslissingen te kunnen verdedigen. We gaan dan ook de komende tijd – al dan niet digitaal – dergelijke samenkomsten organiseren.

Ook wil ik aangeven dat zodra het mogelijk is we opnieuw een aantal congressen zullen organiseren. De politieke partijen zijn in ons land georganiseerd vanuit het 20e eeuwse model van machtsconcentratie. We moeten dit omgooien en als eerste klassieke partij durven dit te overstijgen naar een meer participatief model. Digitale tijden tonen ons welke mogelijkheden er zijn om in gesprek te gaan met leden en sympathisanten, hoe we hen meer inspraak kunnen geven en hen in het enthousiasme kunnen meenemen van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de liberale partij. We zullen onze statuten hiervoor een stukje moeten herschrijven met een statutair congres en we zullen tot slot ook onze inhoud terug wat scherper moeten zetten op thema’s waar vele militanten in het veld vinden dat we hem scherp moeten zetten. Denk aan werk, economie, veiligheid, samenleven en duurzaamheid.

We gaan nu volop aan de slag. Vanaf vandaag. De weg naar groei voor traditionele partijen zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar iedereen kan alvast op mijn volle inzet rekenen om met verenigde krachten te schrijven aan dit nieuwe verhaal.

Dank u.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder