Sla navigatie over

Speech van voorzitter Gwendolyn Rutten op programmacongres: ‘Vlaanderen vleugels geven’

Beste vrienden,
Beste liberale vrienden,
Goedemiddag. Welkom in Gent.

Gent, waar we ons programma voor de komende verkiezingen vastleggen.

En, Mathias, het is geen toeval dat we dat hier doen.
Want Gent is een stad van vrijheid en vooruitgang.
En wij willen dat het land opnieuw vooruitgaat.
Gent is ook de bakermat van het liberalisme met een menselijk gelaat.
En wij weten dat ons land precies dat liberalisme nodig heeft.

Hier is gisteren hard gewerkt.
En het resultaat is uitstekend.
Wij hebben de beste remedies.
Remedies om Vlaanderen vleugels te geven.

Beste vrienden,

Voor ik begin moet er mij eerst iets van het hart.
In onze congresteksten vindt je telkens opnieuw dezelfde principes terug.
Het zijn liberale principes.
Privacy. Rechtszekerheid.
Of het feit dat wij liberalen geen afgunstige mensen zijn.
Dat een vrij mens voor zichzelf en voor zijn rechten mag opkomen.
Wij vinden dat ambtenaren, ook fiscale ambtenaren, hun werk moeten kunnen doen.
Maar wat voor ons niet kan, zijn pesterijen en publieke aanvallen.
Ieder mens, iedere Belg en iedere Vlaming heeft het recht zich daartegen te verzetten.
Ook als die persoon een publieke functie heeft.
Ook als die persoon Europees Commissaris is.

Beste vrienden,

De voorbije jaren hebben wij als liberalen gedaan wat we moesten doen.
We hebben gedaan wat nodig was om ons land en onze welvaart opnieuw veilig te stellen.

Het huis stond in brand, en wij hebben geblust.
Nu we opnieuw grond onder de voeten hebben, moeten we vooruit kijken en bouwen.

Er zijn geen duizend manieren om als samenleving uit een crisis te geraken.
Iedereen weet dat alles begint en eindigt met de economie.
Met bloeiende bedrijven en stijgende tewerkstelling.
Dat zijn de fundamenten waarop elke welvaart wordt gebouwd.
Dat weet iedereen, denk je dan.

Maar toch, toch is er iets wat er bij mij met de beste wil van de wereld niet ingaat.

Elke keer wanneer er internationale rapporten verschijnen,
schrikken we van het feit dat ons land kampioen is in belastingen.

Telkens wanneer er opnieuw een fabriek de deuren sluit,
is iedereen het erover eens dat de belastingen in dit land omlaag moeten.
Maar als dan de verkiezingsprogramma’s komen,
dan blijkt keer na keer dat iedereen die analyse alweer vergeten is.
Dan gaan alle partijen op zoek naar nieuwe inkomsten, behalve wij.

U gelooft me niet?
Kijk in de kranten. De tabellen en de cijfers staan er open en bloot.

De socialisten : 5 miljard nieuwe belastingen.
De christendemocraten : 3,3 miljard nieuwe belastingen.
De nationalisten : 1,7 miljard nieuwe belastingen.

Als een land uit de crisis komt en zich herstelt,
dan zijn nieuwe belastingen toch het allerlaatste wat wij nodig hebben?
Maar blijkbaar hebben alleen wij dat begrepen.

Wat we nodig hebben is duidelijk: economische groei.
En wij hebben een groeiplan om opnieuw vooruit te gaan.

Wij hebben een groeiplan,
Dat inzet op méér werk en minder lasten.
Omdat het probleem niet de pensioenen zijn,
Maar wel de vaststelling dat er te weinig mensen zijn die werken.

Wij hebben een groeiplan,
Dat wie werkt en gewerkt heeft beloont, aanmoedigt en doet vooruitgaan.
Dààrom hervormen wij de belastingen.
Niet als cadeautje.
Maar als motor voor onze economie.

En we doen dat niet met een vage belofte ergens op het einde van de legislatuur.
Neen, we doen dat vanaf dag 1.

Wij hebben een groeiplan,
Dat de remmen om te werken wegneemt.
U kan zich niet voorstellen hoeveel regeltjes er bestaan, die het voor mensen moeilijk tot onmogelijk maken om te mogen werken.
Om te mogen bijverdienen.
Om een eigen zaak te starten.
Om je job met je gezin te combineren.
Om elkaar te helpen.

We leven in een land dat graag regelt,
betuttelt,
en controleert.
Terwijl we net meer vrijheid nodig hebben om vooruit te gaan.
Dat is de conclusie van dit congres: vrijheid om vooruit te gaan.

Onze focus is even helder als eenvoudig : de economie.

En als we de economie willen laten groeien, dan hebben we niet alleen een groeiplan nodig. Dan moeten we ook samenwerken.

Wij zijn de enige partij die de nieuwe Vlaamse bevoegdheden en de federale hefbomen tesamen inzet.
Harmonieus laat samengaan.
We moeten elkaar versterken in plaats van te verzwakken.
Wij geloven in de combinatie van een sterk Vlaanderen en een beter België.

Beste vrienden,

Mensen worden ouder. Gelukkig maar.
En dankzij de wetenschap wordt de verzorging ook steeds beter.
En dat is een goede zaak.
Maar onze zorg is niet gratis, dat kost geld. Veel geld.
Ook daarom is ons groeiplan zo belangrijk.
Omdat welvaart de basis is van welzijn.
We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze middelen en met onze gezondheidszorg.
We moeten efficiënter werken.
Meer toekomstgericht.
En beter.
Daar is iedereen het over eens.

Maar als je de toekomst van onze zorg goed wil aanpakken, begin je met de juiste vragen stellen.
Ik hoor vandaag vooral foute vragen:
Waar gaat het pijn doen?
Hoe lang gaat het pijn doen?
Wie gaat er afzien?

Snijden, bevriezen, afnemen, schorsen, is dat het Vlaanderen dat we willen?
Waar is het warme Vlaanderen naartoe?
Een Vlaanderen waarin we voor mekaar zorgen.
Voor elkaar opkomen.
Waar men aan oplossingen werkt in plaats van problemen te cultiveren.
Waar we realistisch, verstandig en met ons hoofd én ons hart hervormen.
Wie de zorg bevriest, creëert een koude maatschappij.
Wie twee jaar lang groei in de zorg blokkeert,
creëert geen oplossingen maar wachtlijsten.
Wie denkt dat je brugpensioenen afbouwt met een hakbijl, houdt niemand langer aan het werk en creëert maar één ding en dat is angst.

Wij willen het anders doen.
Wij geloven in andere remedies.
En dus hebben we niet alleen een groeiplan, maar een zorgplan.
Een liberale aanpak voor zorg en de oude dag.
Met remedies en recepten die doen wat moet zonder mensen schrik aan te jagen.

Ik zal u vertellen hoe wij de uitdagingen in de zorg aanpakken.
Zoals een dokter.
Ik weet niet of u vaak naar de dokter moet of een dokter in huis hebt?
Maar hoe gaat een dokter te werk?
Een dokter begint altijd met de juiste diagnose te stellen.
Wat is het probleem? Wat scheelt er? Waar moeten we iets aan doen?
En hoe zorgen we ervoor dat de remedies geen nieuwe kwalen veroorzaken?

Een goede dokter zet uw arm niet af als je een spierverrekking hebt.
Een goede dokter zorgt er voor dat je niet halverwege stopt met antibiotica nemen.
En een goede dokter denkt na op lange termijn.
Dat is de goede aanpak, en dat zijn de recepten van een goeie dokter.

Beste vrienden,
Ik ken een goede dokter.
Jullie kennen een goede dokter.
Heel Vlaanderen kent die goede dokter.
Ze heet Maggie De Block.

‘Ons’ Maggie is de beste garantie voor uw zorg.
En zij zal haar schouders zetten onder onze recepten voor zorg en uw oude dag.
Zoals ze dat al eerder gedaan heeft op haar departement asiel en migratie.

Beste vrienden,

Ik zei het in met nieuwjaar al en in het filmpje van daarstraks zag u het opnieuw : wij hebben de allerbeste mensen.
Wij trekken met een waar dream-team naar de verkiezingen.
En zelfs als je de wind tegen hebt,
is dit het soort team waarmee je de koers wint.

De oma van één van de kandidaten op mijn lijst, Jo De Ro, is twee maanden geleden helaas overleden.
Jo stuurde mij een fijn berichtje over haar.
“Ze was de eerste vrouw van haar dorp die naar het ziekenhuis trok om te bevallen“ zo schreef hij mij.
Ze was de eerste van haar dorp die haar zoon naar het rijksonderwijs stuurde.
En toen ze op 95-jarige leeftijd overleed was ze 80 jaar lang lid, eerst van de liberale jonge wacht, vervolgens van de Liberale Partij.
En tot slot, van de liberale bond van gepensioneerden.
Kortom: een vrijgevochten en liberale vrouw.

Haar motto was: politiek is zoals fietsen.
Als je de wind mee hebt dan gaat het snel, maar dan moet je wel opletten dat je niet gaat geloven dat dat alleen aan je conditie ligt.
Je hebt namelijk de wind mee.

Maar als de wind keert en je krijgt de wind op kop, dan heb je twee soorten fietsers.
Je hebt de groep die kwaad wordt en gefrustreerd de fiets weggooit of die van ploeg verandert.
En je hebt nog een tweede groep. Die tweede groep gaat bij tegenwind alleen harder trappen.

Wel, onze partij behoort tot die tweede groep.
Wij trappen harder als de wind tegen zit.
Zoals echte flandriens.
Daar voor,
en voor onze niet aflatende ijver om van dit land en van Vlaanderen een betere plek te maken,
wel, daar voor zal de kiezer ons op 25 mei belonen!

Dankuwel en een goede zondag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder