Sla navigatie over

Speech Egbert Lachaert tijdens Nieuwjaarsreceptie

Beste liberale vrienden,

Eindelijk. Eindelijk kunnen we elkaar terugzien. Eindelijk kunnen we fysiek terug een nieuwjaarsreceptie hebben. Elkaar vasthouden, elkaar een hand geven, elkaar omhelzen en alles wat liberalen graag doen.

Ik weet het, het is niet gemakkelijk geweest om deze zaal binnen te komen. Ik heb het lawaai van de bommetjes gehoord en de rook hangt hier zelfs wat in de lucht. Maar beste vrienden, aan de overkant van de straat staan vakbonden die het normaal vinden dat je op 58 jaar stopt met werken, dat je afgeschreven bent. Daar komen ze ons voor intimideren aan onze eigen nieuwjaarsreceptie.

Beste vrienden, als we de welvaart van ons land willen behouden als liberalen, dan moeten we mensen van 58 niet afschrijven en ze verder laten werken. Als we daar een betoging voor moeten trotseren dan doen we dat.

Beste vrienden, we gaan er niet flauw over doen: de laatste jaren waren een gigantische uitdaging voor ons allemaal als liberalen. Liberalen staan voor vrijheid. Wij zijn degene met de ideologie die vrijheid centraal stelt. Vrijheid om als mens te zijn wie je wil zijn. Samen te leven met wie je wil samenleven. Zelf te beslissen of je kinderen gaat krijgen. Ook op het einde van je leven keuzes te maken, wat je wil doen. De job te kiezen die je wil doen. Grenzen te verleggen, internationaal te reizen en samen te werken met anderen. Dat is de kern van onze vrijheidsgedachte.

Vrijheid. Het leek zo evident maar de afgelopen jaren werd het dat niet meer. Radicalen, extremen, populisten, zij trekken ons liberaal gedachtengoed in twijfel. Zij willen andere modellen zetten maar die modellen zijn heel gevaarlijk, dat zien we elke dag in Oekraïne.

Oekraïne, een onafhankelijk democratisch land in Oost-Europa, wordt vandaag bezet door een radicale, populistische dictator in het Kremlin die losgeslagen is. De Oekraïners tonen ons elke dag dat de vrijheid niet gegarandeerd is. Dat is geen garantie, voor de vrijheid dat tonen de Oekraïners ons, moet je willen en durven vechten. Wel beste vrienden, dat is onze missie, onze verantwoordelijkheid, als liberalen zullen wij extremisten en radicalen niet laten winnen, niet in België en nergens in Europa!

En beste vrienden, wij zetten ons elke dag in. In die moeilijke omstandigheden die er zijn met alle uitdagingen door verantwoordelijkheid op te nemen, door samen te werken met anderen, bruggen te bouwen en beslissingen te nemen.

En beste vrienden, kritiek geven, dat zien we elke dag. U moet maar de krant openslaan, luisteren en kijken. Iedereen heeft kritiek op wat er gebeurt. Maar roepen langs de zijlijn is o zo gemakkelijk. Maar elke dag met anderen samen werken, die soms andere overtuigingen hebben, beslissingen nemen en die ook durven verdedigen in moeilijke tijden dat is veel moeilijker. Maar dat is wel wat wij elke dag doen, op elk beleidsniveau met onze ministers en overal in iedere stad en gemeente waar wij besturen. En dat zullen we ook blijven doen in 2023.

En de afgelopen jaren werden natuurlijk getekend door verschillende crisissen. Alexander was nog maar net premier geworden in een coalitie en we zaten al terug, Maggie, in ‘ons kot’. De tweede coronagolf kwam eraan.

En beste vrienden, toen moesten wij heel moeilijke zaken doen. Ik ga eerlijk zijn: als liberaal ga je niet in de politiek om mensen te zeggen dat ze thuis moeten blijven. Als liberaal ga je niet in de politiek om mensen te zeggen dat ze niet mogen gaan werken en dat ze hun bedrijf moeten sluiten. Als liberaal gaan we al zeker niet zeggen dat we de cafés moeten sluiten en niets kunnen gaan drinken. Dat waren ongelofelijk moeilijke beslissingen voor ons als liberalen.

Maar we moesten dat doen. We moesten onze verantwoordelijkheid nemen. Waarom? Omdat anders zoveel mensen waren gestorven, anders zoveel meer mensen ziek waren geworden. Wij moesten hen beschermen, wij moesten hen helpen, wij moesten hen daar door trekken. En we hebben dat ook gedaan. Onder leiding van onze premier Alexander De Croo hebben wij ervoor gezorgd dat wij vorig jaar, zes maanden sneller dan Nederland, de vrijheid herwonnen hebben.

En de ene crisis was nog maar voorbij of de volgende kwam natuurlijk, de energiecrisis in opvolging van Oekraïne. En opnieuw hebben wij gedaan wat we moesten doen, om mensen te helpen en mensen te beschermen. De energiefactuur hebben we zoveel mogelijk verlaagd, zodat niemand in de problemen kwam. We hebben extra geïnvesteerd in hernieuwbare energie om af te geraken van het Russisch gas en niet meer afhankelijk te zijn van Poetin. En drie, in Europa sloegen wij op tafel om een maximumprijs op het gas te krijgen zodat elke Europeaan betaalbare facturen kreeg en dat is ons ook gelukt.

En beste vrienden, nu staan we aan het begin van een nieuw jaar. Dat nieuw jaar moet ons  nu ook vooruit laten kijken. Want de afgelopen jaren waren uitdagend, de uitdagingen die eraan komen zijn eigenlijk niet veel minder. Want nu moeten wij hervormingen echt omarmen en zaken op tafel leggen.

En opnieuw hoor je de negativisten en doemdenkers spreken als het afgelopen jaar die ons zeggen dat alles wat we moeten doen nooit zal lukken. Dat die partijen nooit overeen zullen komen. Dat we daar allemaal niet meer in slagen en niks meer lukt in dit land.

Beste vrienden, laat ons eens kijken wat er afgelopen jaar gebeurd is en uitgekomen is van doemberichten. Energie: als we het afgelopen jaar moesten lezen en horen wat iedereen zei, dan ging het ons nooit lukken de kerncentrales te verlengen. Het licht ging uit in 2025, er was geen oplossing meer. Wat is er gebeurd? Twee weken geleden stelde de regering een akkoord voor waarbij we de kerncentrales verlengen. En meer nog we nemen de controle over en we zullen ze mee uitbaten en de winsten zullen we gebruiken om aan de mensen te geven en in hernieuwbare energie te investeren. Dat is wat er gebeurd is.

Een jaar geleden zei iedereen: die federale regering, dat is bijna gedaan. Want de Parti Socialiste zal nooit aanvaarden dat je bovenop de index geen loonsopslag geeft aan iedereen. De vakbonden zullen dat niet willen. De PS zal zeker de regering laten vallen. Wij wilden natuurlijk de concurrentiekracht beschermen. Zorgen dat onze bedrijven het verder aankonden, de concurrentie met het buitenland. En wat is er gebeurd? Is de regering gevallen? Ze is niet gevallen, ze heeft een akkoord gevonden. We hebben de concurrentiekracht beschermd dankzij de liberalen, al die bedrijven en die werknemers in de bedrijven die het goed doen, krijgen een extra premie en dat is hen van harte gegund maar de bedrijven die het moeilijk hebben, beschermen we in de concurrentiekracht, dankzij de liberalen.

Beste vrienden, negativisme en pessimisme lees je overal. Maar het brengt ons eigenlijk geen oplossing bij en als liberalen moeten wij daar een les uit leren. Van al dat doemdenken, laat ons daar in het nieuwe jaar offensief tegen antwoorden, laat ons offensief het beleid verdedigen dat we overal voeren: Brussels, Federaal, Vlaams en onze steden en gemeenten, laat ons in het nieuwe jaar offensief zijn. Offensief over wat we doen en ook offensief nieuwe liberale vlaggen planten.

Want beste vrienden er ligt natuurlijk wel wat op de plank aan uitdagingen. Er ligt een fiscale hervorming klaar op de federale regeringstafel. En u weet, als liberalen, willen we natuurlijk dat mensen die werken netto meer overhouden. Maar als liberaal zeg ik ook: een hervorming die geeft en langs de andere kant terug neemt, dat is geen liberale fiscale hervorming. Een fiscale hervorming voor de toekomst is er een waar de overheid beter en  efficiënter werkt en minder belastingen int van alle mensen die elke dag gaan werken. Dat is een liberale fiscale hervorming.

En dat brengt mij bij de mensen die elke dag gaan werken. De mensen die de moed hebben om ’s morgens op te staan en elke dag het beste van zichzelf te geven. Elke dag gaan werken om de economie te steunen. Die mensen die ervoor zorgen dat we een goeie sociale zekerheid hebben, dat er bijdragen geleverd worden om de pensioenen te betalen van vele mensen. Die mensen moeten we meer steunen. Het verschil tussen werken en niet werken moet veel groter.

En bij ons blijft dit niet iets van holle woorden. Op Vlaams niveau hebben we ervoor gestreden om iedereen die gaat werken extra netto bij te geven. Het was Gwendolyn Rutten, mijn voorganger, die tijdens het Vlaams regeerakkoord overeenkwam dat er een netto jobbonus kwam voor mensen met een laag loon. Het zijn onze Vlaamse ministers, Bart Somers en Lydia Peeters, die er vorig jaar voor gezorgd hebben dat mensen met een gemiddeld inkomen die hogere jobbonus nu krijgen en nu op hun rekening tot 600 euro netto bijkrijgen, dankzij de liberalen.

En laat ons in het nieuwe jaar die hervormingstrein niet stoppen. We moeten die voordelen die bestaan voor mensen die een uitkering krijgen allemaal eens durven bekijken. Want die uitkering is maar een deel van het verhaal van mensen die niet werken. Je hebt goedkopere kinderopvang, je hebt een goedkopere woning, je hebt een goedkopere energiefactuur, je hebt meer groeipakket. Allemaal samen voor mensen die niet werken. Wel, dan zeg ik: laat ons eens kijken hoe we dit kunnen verdelen onder de mensen die wel werken zodat werken beloond wordt en profiteren niet beloond wordt.

Tot slot, als het over werken gaat, kunnen we Vlaams toch nog een tandje bijsteken. De VDAB kan echt meer doen dan wat ze vandaag doen. Er zijn zo veel mensen die niet werken, ook in Vlaanderen. Laat de taken van de VDAB overlappen, voor mensen die langdurig inactief zijn, met de lokale besturen, onze steden en gemeenten en laat de privésector hen ook begeleiden en zorg dat er geld gegeven wordt als je mensen activeert in plaats van mensen inactief te houden. Daar gaan we ook voor in Vlaanderen.

Tot slot, we moeten heel wat doen met de regeringen. Overal waar we besturen moeten we met ambitie liberale recepten zetten. Maar ook in onze eigen partij moeten we naar een omslag dit jaar. Vorig jaar is operatie Liberaal Vuur gestart. De aperitief, vier fantastische deelcongressen over heel Vlaanderen met creatieve, veel nieuwe ideeën, veel jonge mensen die aanwezig waren. Maar dit jaar zetten we er nog een booster op. 12 mei zullen wij in het legendarische Kuipke een groot congres in Gent houden. Bij onze burgemeester Mathias De Clercq. In het mooie Gent zullen wij samen komen en daar lijnen trekken voor het liberalisme van de toekomst. En dat liberalisme van de toekomst wil dat ons land een vrij en sterk land is. Een land waar we fier op zijn. Een land met heel wat troeven, u heeft dat daarnet in het filmpje gezien, en hoe wij die troeven kunnen versterken, hoe wij die troeven door samenwerking kunnen versterken in plaats van tegenkanting en elkaar elke dag tegen te werken.

Twee, dit land moet sterker uit de crisis komen. En daar moeten we de mensen die werken voor belonen. En tot slot, wij zullen als liberalen een nieuw baken zetten voor de toekomst.

Liberalen gaan voor groene groei. Wij hebben het klimaatthema veel te lang overgelaten aan de linkse partijen. Weet u wat het antwoord is op de klimaatproblematiek van linkse partijen? Minder welvaart, minder groei, minder vrijheid. Liberalen moeten hun eigen antwoorden nu schrijven op een vooruitstrevende manier met meer welvaart, meer groei, meer geloof in mensen en bedrijven, meer geloof in creativiteit en onderzoek en ontwikkeling. Wij zullen onze eigen antwoorden geven op het klimaatverhaal in mei in Gent.

Want ik wil het toch maar eens meegeven: je geeft die antwoorden op het klimaatverhaal niet zoals de conservatieve manier waarop het meegegeven wordt. De mens heeft nog nooit een oplossing op een probleem gevonden door achteruit te kijken maar wel door vooruit te kijken. Hoe zijn we uit de covidcrisis gekomen? Op en bepaald moment zaten we allemaal opgesloten maar goed wat kan je doen? Zoals in China zeggen we blijven dat doen en alle problemen gaan weg. Hoe hebben wij dat opgelost? Hier in Vlaanderen en België, en we mogen daar fier op zijn, die vaccins, die overal in de wereld de vrijheid terugbrachten, die hebben creatieve mensen hier bedacht. Met bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling deden, hadden wij binnen het jaar vaccins gevonden tegen het virus en zijn we vandaag terug vrij. Dat zijn liberale antwoorden tegenover andere antwoorden.

Beste vrienden, laat ons van 2023 een offensief, liberaal en optimistisch jaar maken. Laat ons met fierheid uitdragen wat we elke dag doen, waar we ons elke dag voor inzetten, waar we compromissen sluiten en beslissingen maken voor reële problemen van mensen. Laat ons terug fier en offensief die verdedigen en bovenal, laat ons fier zijn op onze overtuiging: het liberalisme, het vrijheidsdenken. Wij zijn uniek daarin, de vrijheid van iedere mens. Terwijl zoveel anderen de mens willen beknotten. Die vrijheid van iedereen, daarom zijn wij hier, daar gaan wij voor vechten en daar gaan wij een fantastische lap op geven in 2023. Gezondheid en gelukkig nieuwjaar!

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder