Sla navigatie over

Speech Tom Ongena op ons Groeicongres

Beste liberale vrienden,

De voorbije jaren waren geen gemakkelijke jaren. Eerst de corona-crisis, nadien de energiecrisis. Maar dankzij de regering De Croo zijn we sterker uit die crisis gekomen. Als er één partij is die de economie, de koopkracht, de welvaart op de eerste plaats zet, dan zijn wij het. Altijd en overal. Ook als het moeilijk is.

Onze groei is het dubbele van onze buurlanden. De koopkracht van mensen is nergens zo beschermd geweest als hier. We hebben onze gezinnen, onze zelfstandigen, onze bedrijven door die moeilijke periode geholpen. Met tijdelijke werkloosheid, met btw-verlagingen, met overbruggingspremies.

Met 25 miljard aan steunmaatregelen waardoor mensen hun job niet verloren, handelaars hun zaak niet moesten sluiten of bedrijven niet failliet gingen.

Het was en is de enige juiste keuze.

Een keuze voor welvaart, tegen ellende.

Voor koopkracht, tegen armoede.

Voor groei, tegen achteruitgang.

300.000 jobs.

300.000 jobs zijn er deze legislatuur bij gekomen.

Ondanks de crisissen.

Vorig jaar braken we door de grens van 5 miljoen werkenden in ons land.

Nog nooit waren er zoveel mensen aan de slag als vandaag.

En dat is geen toeval.

Maar het resultaat van een beleid dat werken beloont. Dat werken aanmoedigt.

Het resultaat van een liberaal beleid.

Het resultaat van een beleid dat we hebben gevoerd.

Met de Vlaamse jobbonus, waardoor mensen met een laag inkomen tot 700 euro extra krijgen.

Met een verhoging van de werkbonus en de afschaffing van de crisisbelasting.

Met een uitbreiding van de flexi-jobs, naar 21 sectoren, waardoor al meer dan 130.000 mensen onbelast kunnen bijverdienen.

Maar ook met meer uren voor studenten om bij te klussen.

Met 120 extra, belastingvrije overuren.

Met soepelere regels voor nachtarbeid.

Met meer flexibele werkweken.

Met de invoering van transitietrajecten.

Met terug-naar-werk-coaches die langdurig zieken terug naar een job begeleiden.

Met de verhoging van de pensioenen van 300.000 zelfstandigen en met de invoering van de pensioenbonus.

Dat is het palmares van deze regering. Dat is de liberale stempel die wij hebben doorgedrukt.

Want enkel een regering met liberalen staat aan de kant van wie werkt, van wie wil werken en van wie gewerkt heeft.

Vrienden,

We hebben dus onze job gedaan. En dat in moeilijke omstandigheden.

Maar vandaag staan we voor nieuwe, grote uitdagingen.

Onze economie, onze industrie staat onder grote druk.

We horen het, we lezen het en zien het elke dag.

De concurrentie met de VS en China is moordend. Zij subsidiëren en stimuleren, terwijl wij in Europa vooral uitblinken in reguleren. En dat dreigt ons jobs te kosten.

We moeten dus opnieuw aan de slag.

Zoals we dat in de voorbije jaren hebben gedaan, moeten we ook in de komende jaren ons land klaar maken voor morgen.

Onze welvaart beschermen en versterken.

Jobs redden en nieuwe jobs creëren.

Koopkracht overeind houden en doen groeien.

Daarom leggen we vandaag ons Groeiplan op tafel. Met heldere voorstellen. Die onze bedrijven concurrentieel houden. En met maatregelen die werken doen lonen en meer mensen aan het werk krijgen.

1,3 miljoen mensen in ons land die kunnen werken, zijn vandaag niet aan het werk. Daarom moet het verschil tussen werken en niet-werken groter worden. Tot 500 euro netto per maand. Dat doen we door werken meer te doen lonen, minder te belasten. Met een hogere jobbonus en de schrapping van de 45%-schijf in de personenbelasting. Maar ook door een rem te zetten op de groei van uitkeringen.

We beperken de werkloosheid in de tijd. We responsabiliseren OCMW’s om mensen met een leefloon sneller naar een job te begeleiden. We vullen de vele openstaande vacatures in Vlaanderen ook in met Waalse en Brusselse werkzoekenden. En nieuwkomers zetten we zo snel mogelijk aan het werk.

We werken drempels weg om te gaan werken. Door de invoering van taxvrije uren: wie wil bijklussen moet dat onbeperkt en onbelast kunnen. Zodat bijverdienen ‘blij-verdienen’ wordt. En we maken de combinatie tussen werk en leven makkelijker, met meer flexibele werkuren, de inzet van thuisflexi’s en met meer plaatsen in de kinderopvang.

En we ondersteunen onze zelfstandigen en bedrijven. Met een beter sociaal statuut, met lagere loon- en energiekosten en met minder regels en meer rechtszekerheid.

Zodat ze dat kunnen doen waarin ze goed zijn. Waarin ze onmisbaar zijn.

Zorgen voor jobs, zorgen voor groei, zorgen voor onze welvaart.

Vrienden,

We stellen vandaag een Groeiplan voor dat ook resoluut kiest voor een sterk en veilig land. Met een slanke en efficiënte overheid, die beter presteert en minder kost. Met een justitie waarin straffen worden uitgevoerd en slachtoffers centraal staan. Een land waarin we kiezen voor samenwerken en dat zelf ook samenwerkt. In een sterker Europa. Dat samen problemen aanpakt en een vuist maakt tegen Poetin.

Een Groeiplan dat ook resoluut kiest voor vrijheid.

Want vrijheid ligt ons liberalen nauw aan het hart.

Omdat vrije en sterke mensen samen een hele samenleving naar boven stuwen.

Kunnen zijn wie je bent, het leven leiden dat je zelf kiest, maar ook zelf kunnen kiezen om het lijden te eindigen. Om steeds de regie over je levenseinde in eigen handen te kunnen houden. Dus nee, Sammy, wij passen voor een processie van Echternach. Wij passen voor verdere vertragingsmanouvres. Wij vragen respect voor de keuzes die mensen zelf willen maken.

 

Beste liberale vrienden,

Ik hoor het sommigen al zeggen. “Daar zijn ze weer die liberalen.” “Die positivo’s.”

Sorry.

Sorry dat we niet meegaan in jullie doemdenken.

Sorry dat wij nog wél geloven in de toekomst.

Sorry dat we niet meedoen aan jullie afbraakpolitiek.

Die mensen alleen maar meer afkeert van de politiek.

Die mensen alleen maar meer boos maakt.
En die mensen alleen maar meer richting extremen duwt.

Sorry. But no sorry.

Niet met ons. Wij brengen vandaag serieu in het debat.

Wij overstijgen vandaag de slogans, de ballonnetjes, de cadeautjes.

Wij komen vandaag met een totaalplan. Een samenhangend plan. Met duidelijke voorstellen. Onderbouwd en… becijferd.

De voorbije weken hebben we hard gewerkt. Hebben we niet alleen maatregelen uitgewerkt, maar ook uitgerekend. Gerekend en herberekend.

Zodat we vandaag – zwart op wit – kunnen aantonen dat wat we beloven ook kunnen betalen.

Dat wat we voorstellen, ook werkt.

Geen slogans, wel cijfers.

Geen blanco cheques, wel “what you see is what you get”.

Ik daag de anderen uit.

Neem de mensen, neem de kiezer ernstig en laat ook uw cijfers zien.

Show us the money.

Maar er is nog iets dat we aantonen met dit plan. We bewijzen ook dat het kan.

We dienen de “rien ne va plus” van antwoord. Yes we can!

Waar een wil is is een weg. En wij tonen vandaag die weg.

Stop dus met excuses te bedenken. Stop met vluchtheuvels te zoeken.

Nee, we moeten niet 500 dagen in een kasteel gaan zitten om te onderhandelen over een staatshervorming. We kunnen vanaf dag 1, vanaf 10 juni aan de slag.

Dat moéten we ook. We hebben geen tijd voor blokkering. Geen tijd voor stilstand.

Bespaar ons alstublieft een herhaling van 2019. Toen de politieke stilstand ons 10 miljard euro heeft gekost.

We hebben al het wereldrecord regeringsonderhandelingen. We hoeven dat niet scherper te stellen. Dat kunnen we ons ook niet veroorloven. Communautaire avonturen dreigen ons meer dan ooit heel veel geld, heel veel jobs, heel veel welvaart te kosten.

En, vrienden, het is ook geen tijd voor avonturen met extremisten.

Extremisten, links of rechts, hebben nog nooit een samenleving beter gemaakt. Integendeel.

Overal waar ze aan de macht waren, zijn mensen erop achteruit gegaan.

Zagen ze hun welvaart verminderen. Hun vrijheden beperkt.

Wij passen hiervoor.

Wij passen voor een samenleving die je veroordeelt tot je afkomst.

Wij passen voor een samenleving die angst, haat en afgunst zaait.

Wij passen voor een samenleving die in uw plaats beslist hoe je moet leven.

Laat er geen minste twijfel over bestaan: bij ons staat de Chinese Muur tegenover extreem-rechts steviger dan ooit. Nooit. Never. Jamais.

Wij zullen dus nooit samenwerken met extremisten, niet van links en niet van rechts. En ik hoop van Bart De Wever oprecht hetzelfde. We reiken de hand naar alle democraten, ook Vlaams-nationalisten, die gruwen van extremisme.

Gooi onze welvaart, gooi onze vrijheid niet te grabbel. Blijf aan de juiste kant staan.

Het is de keuze tussen zij die met Vlaanderen terug willen naar het verleden, het donkere verleden, en wij die radicaal kiezen voor de toekomst. Voor onze welvaart van morgen. Voor onze vrijheid. De keuze is nooit duidelijker geweest.

Beste liberale vrienden,

Met dit Groeiplan nemen we de leiding in het debat. Zetten we de toon.

Gaan we in tegen de doemdenkers en de onheilsprofeten.

Tonen we de weg.

Morgen zal beter zijn dan vandaag. Maar dan moeten we aan de slag.

Moeten we vandaag onze toekomst in handen nemen.

Niet blokkeren. Niet verlammen door angst.

Maar durven hervormen. Durven kiezen.

Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een welvarende, veilige en vrije samenleving.

Dat is onze plicht.

Geen tijd verliezen.

Geen tijd voor loze beloftes.

Geen tijd voor avonturen.

Maar tijd om aan de slag te gaan.

Vanaf morgen.

Om ons land te doen werken.

Dat is waarvoor wij staan.

Dat is waarvoor Open Vld staat.

En dat is de slogan – vrienden – die ik u met trots toon en waarmee wij in de komende 3 maanden naar de kiezer trekken:

Morgen doen werken.

Hoopvol.

Met volle goesting.

En strijdbaarder dan ooit.

Dankuwel.

 

 

 

 

 

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder