Sla navigatie over

“Spoorinvesteringen dringend nodig”

De Vlaamse regering weigerde onlangs het nieuwe vervoersplan van de NMBS goed te keuren. “Er is immers onvoldoende zekerheid over extra investeringen die Vlaanderen vraagt, zoals een betere spoorontsluiting van Limburg,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen, die hierover een vraag stelde aan de Vlaamse minister van mobiliteit in het Vlaams Parlement. “Vlaanderen kan via co- en pre-financiering een extra duw geven zodat deze belangrijke investeringen snel gerealiseerd kunnen worden.”

De Raad van Bestuur van de NMBS keurde onlangs een voorstel van nieuw vervoersplan goed. In dat vervoersplan wordt aangegeven welke lijnen de NMBS gaat bedienen, tegen welke frequentie edm. “Het plan bevat enkele goede vernieuwingen, zoals een extra aanbod in Antwerpen en Gent,” zegt Marino Keulen. Toch weigert de Vlaamse regering om het nieuwe vervoersplan goed te keuren. “Het vervoersplan is immers gekoppeld aan het investeringsplan, waarin het spoorbedrijf onder meer aangeeft welke nieuwe spoorlijnen het wil aanleggen. En hierover is er nog geen akkoord. Bovendien ontbreekt in het vervoersplan de dringende vraag van Vlaanderen om enkele Limburgse lijnen te versterken,” zegt Keulen.

Vlaamse pre- en co-financiering

Het is voor Keulen dus een goede zaak dat Vlaanderen voorlopig geen groen licht geeft en blijft aandringen om extra investeringen te doen. “Maar Vlaanderen kan zelf ook een extra duw geven, door middel van pre- of cofinanciering. Als Vlaanderen zelf aangeeft bij te willen dragen in de aanleg van nieuwe spoorlijnen, zal dat de realisatie ervan alleen maar versnellen,” zegt Keulen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder