Sla navigatie over

Hoe meer mensen sporten en bewegen, hoe beter voor de gezondheid van de bevolking. Dit moet altijd kunnen in gezonde en veilige omgevingen. We voorzien middelen en ruimte voor iedereen die wil sporten en werken hiervoor slimme publiek-private constructies uit.  Talent wordt opgepikt via een sterke talentdetectie en krijgt tijd en middelen om ons land te vertegenwoordigen op het hoogste niveau.

Alles begint bij het individu, ook het sportaanbod moet daar van uit gaan. We zorgen ervoor dat iedereen een vlot overzicht kan vinden van welke sporten er aangeboden worden in de buurt, zodat iedereen een goed geïnformeerde beslissing kan maken en kijken welke sportbeoefening het best aansluit bij de persoonlijke verwachtingen. Ook het onderwijs kan hierin een rol spelen. Nieuwe sporten krijgen kansen om te groeien en populair te worden.

Infrastructuur is daarop afgestemd: we zorgen ervoor dat er steeds gewaakt wordt over nabijheid voor de meest voorkomende sporten en clusteren de minder beoefende sporten op slimme locaties qua bereikbaarheid. Voor nieuwe infrastructuur en renovaties kijken we steeds naar efficiënte middelenbesteding en publiek-private samenwerking waar mogelijk.

De omgeving waarin mensen sporten moet veilig en ethisch verantwoord zijn. De strijd tegen doping en tegen grensoverschrijdend gedrag blijven van groot belang, wantoestanden worden onverkort aangepakt. Subsidiëring van federaties en clubs gebeurt transparant en via heldere subsidielijnen die ook oog hebben voor het creëren van die veilige sportomgeving.

Uit een brede groep van sportende mensen halen we via een performante talentdetectie de toptalenten en laten deze doorstromen naar een topsportprogramma dat deze talenten verder vormt en begeleidt naar internationaal succes. Trainingen en opleiding vinden plaats op geclusterde locaties, waarbij een topsportbegeleiding van sporttakken zich steeds op één vaste locatie bevindt waar alle noodzakelijke tools voorhanden zijn. We werken samen over gewestgrenzen heen om onze topsporters de meest efficiënte en performante begeleiding te geven en vermijden dubbele kosten.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder