Sla navigatie over

Springplankplan: 8 springplanken naar werk

Een job is de beste sociale bescherming. Dat is altijd al onze liberale insteek geweest. Meer doeners betekent meer kansen, meer vooruitgang, meer welvaart om te delen. Alexander De Croo, Bart Somers, Christian Leysen, Sihame El Kaouakibi en Gwendolyn Rutten stellen daarom acht springplanken naar werk voor. Een plan dat de drempel naar werk verlaagt voor mensen die kortgeschoold zijn en de weg naar een job niet vinden.

De volgende jaren staan we voor een belangrijke opdracht. De werkloosheidscijfers staan op het laagste punt in jaren en er blijven heel wat vacatures open. Toch blijft ook de groep mensen die nog niet meedoet in ons land vrij groot. Het komt erop aan die mensen meer kansen te geven om aan de slag te gaan. Daarbij moeten we ons nog veel sterker richten op de groep van kortgeschoolden. Vandaag is één op vijf (21,1%) van de 20-64 jarigen kortgeschoold, minder dan de helft van hen (46,6%) is aan het werk. Dit terwijl er vandaag voor vier op tien van de openstaande vacatures geen diplomavereiste is.
De opdracht is duidelijk: de drempel naar werk moet lager en – vooral – we moeten vermijden dat we een samenleving met twee snelheden krijgen, met aan de ene kant een groep die werkt en vooruitgaat en aan de andere kant een groep die niet werkt en achterblijft. Want we weten heel goed dat voor wie kortgeschoold is en geen werk heeft, het risico op armoede flink hoger ligt.
Dat bleek nog maar eens uit de meest recente armoedecijfers. Het armoederisico onder kortgeschoolden steeg de voorbije jaren naar 31%. Ook voor huishoudens zonder betaald werk neemt het al jarenlang systematisch toe: het armoederisico voor deze doelgroep is gestegen tot boven de 70%, voor huishoudens met kinderen zelfs tot meer dan 85%.
Daarom deze acht springplanken naar werk:
1. Werk meer laten lonen
2. Goedkopere kinderopvang
3. Meer jobs voor kotgeschoolden
4. Minder rigide regels
5. Van werkloosheids- naar opleidingsuitkering
6. Drempel na ziekte moet lager
7. Werken en school lopen makkelijker combineren

8. Recht op twee jaar opleiding voor iedere werknemer

Lees het integrale springplankplan hier.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder