Sla navigatie over

Statement minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

Dames en heren,

 

Ik heb u vanavond samen geroepen om verdere klaarheid te scheppen omtrent de terroristische aanslag die maandagavond gepleegd is in het hart van onze hoofdstad.

Vanaf het eerste moment heb ik met mijn mijn team alle details uitgezocht in dit dossier om volledige klaarheid te kunnen scheppen en op zoek naar eventuele fouten die gemaakt zijn.

We hebben alle beschikbare gegevens opgevraagd bij het OCAD, bij de Staatsveiligheid, bij politie en bij justitie.

Op de 2 persconferenties van dinsdag heb ik alles waarover wij op dat moment beschikten in detail en in alle transparantie toegelicht.

De tip van 2016 van een buitenlandse politiedienst over mogelijke radicalisering die onderzocht werd.

En ook de verschillende meldingen in de politiedatabank inclusief de doodsbedreigingen tegen een persoon in het asielcentrum en de seining die erop volgde.

Ook daarna zijn wij blijven graven om een antwoord te vinden op de vraag hoe het zover is kunnen komen. En we zijn gestoten op bijkomende informatie.

Deze ochtend om 9u hebben wij het volgende moeten vaststellen.

Er is op 15 augustus 2022 een uitleveringsverzoek geweest van Tunesië voor de man.

Dat is op 1 september 2022, zoals het hoort, door de FOD Justitie overgemaakt aan het parket van Brussel.

De bevoegde magistraat heeft geen gevolg gegeven aan dit uitleveringsverzoek. Het is blijven liggen.

Dat is een individuele fout, een grove fout, een onaanvaardbare fout. Dat is een fout met dramatische gevolgen.

De onafhankelijkheid van een magistraat is het fundament van onze rechtsstaat. Ik heb dat altijd verdedigd en ik zal dat blijven verdedigen.

Als minister van Justitie kan en mag ik niet tussenkomen in de beslissing van een magistraat.

Ook al is dit het werk van een individuele onafhankelijke magistraat, toch wil ik mijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor deze onaanvaardbare fout.

Ik zoek geen uitvluchten, ik zoek geen excuses.

Ik vind het mijn plicht om dit te doen.

Deze nieuwe informatie van het parket treft mij in het hart omdat ik mijn uiterste best gedaan heb om Justitie beter te maken.

Ik heb deze informatie overgemaakt aan de eerste minister.
Ik heb hem meegedeeld dat ik ontslag neem als minister van Justitie.

Ik wil namens Justitie mijn excuses aanbieden aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ik wil namens Justitie mijn excuses aanbieden aan de Zweedse en de Belgische bevolking.

Ik ben 3 jaar minister van Justitie mogen zijn. Ik heb dat met veel passie en overtuiging gedaan met een team van mensen. Ik heb bij Justitie heel gedreven en bekwame mensen ontmoet. Ik ben trots op hun werk. Op het werk van die 27.000 mensen bij Team Justitie.

Voor het eerst in 50 jaar worden de korte gevangenisstraffen in ons land uitgevoerd, bouwen we detentiehuizen, digitaliseren we Justitie en komt er na 150 jaar een nieuw strafwetboek.

Ook al is er nog veel werk bij Justitie, de tanker is eindelijk aan het keren.

Ik wil iedereen bedanken die daaraan meewerkt. Elke dag opnieuw

Dank u.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder