Sla navigatie over

Statiegeld voor blikjes in de koelkast tot 2018

Dat antwoordde de minister in het Vlaams Parlement op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters.

In de strijd tegen zwerfvuil denken sommigen aan de invoering van statiegeld voor blikjes. “Uit een impactanalyse blijkt dat de invoering van zo een statiegeld moeilijk haalbaar is,” zegt Lydia Peeters. Er zijn heel wat praktische bezwaren en bovendien is een samenwerking met de andere gewesten sterk aanbevolen. “OVAM wijst ook op de hoge kostprijs van statiegeld. Het zou immers 77 miljoen euro kosten, wat een pak duurder is dan het huidige systeem van blauwe PMD-zakken.”

Bovendien hebben Fost Plus (organisatie van de gescheiden afvalophaling), Comeos (distributiesector) en Fevia (voedselindustrie) recent een alternatief plan op tafel gelegd om zwerfvuil tegen te gaan. “In dat plan engageren ze zich ertoe om tegen 2022 te zorgen voor een daling van het zwerfvuil met 3.500 ton,” zegt Peeters. Dit plan zal in de komende weken verder worden uitgewerkt, waarbij ook de steden en gemeenten zullen worden betrokken.

“Gelet op de twijfels over de haalbaarheid en het plan van de sector, is het goed dat het statiefgeld nu in de koelkast verdwijnt,” zegt Peeters.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder