Sla navigatie over

Steden zijn dé motor van investeringen, dankzij Vlaanderen

Uit een eerste analyse van de gemeentelijke meerjarenplannen blijkt dat het aantal investeringen door lokale besturen de komende legislatuur fors de hoogte in zal gaan. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Schepen van Financiën in Brugge, Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Alle centrumsteden plannen meer investeringen aan het begin van de legislatuur dan naar het einde toe. Bovendien legt elk bestuur meer dan vroeger zijn eigen klemtonen, en dit dankzij de extra middelen van Vlaanderen”, zegt Van Volcem. “Antwerpen spant de kroon van de centrumsteden met investeringen tot meer dan 2 miljard euro. In dezelfde provincie investeert Turnhout met 105 miljoen euro de komende 5 jaar het minst van alle centrumsteden, terwijl de stad Brugge met 306 miljoen euro iets minder dan het gemiddelde investeert. Tegelijkertijd zijn de financiën in de hoofdstad van West-Vlaanderen zeer gezond en heeft men bijzonder weinig schuld per inwoner.”

De investeringen van de Vlaamse centrumsteden zitten in stijgende lijn. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Deze investeringsgolf is een logisch gevolg van de extra middelen waarin de Vlaamse Regering heeft voorzien voor de lokale besturen. Het is fijn om vast te stellen dat de regering hiermee ook haar doel bereikt”, zegt Van Volcem.

De gegevens over de investeringsuitgaven in de meerjarenplannen 2020-2025 van de centrumsteden werden verzameld op basis van de ingezonden digitale rapporten op 27 januari 2020. “Ze leveren heel wat interessante informatie op. Zo is de verhoogde autonomie van de besturen merkbaar in het verschil aan investeringsuitgaven in de verschillende beleidsvelden. Elk bestuur legt zijn eigen klemtoon, investeert naar zijn of haar noden. Dat is een positieve zaak. Zo besteden Aalst, Kortrijk en Mechelen een groot deel van hun investeringen aan mobiliteit, terwijl Leuven volop inzet op cultuur. In Brugge wordt dan weer veel ingezet op algemeen bestuur, cultuur, mobiliteit en wonen”, aldus Open Vld-politica Van Volcem.

Antwerpen en Leuven investeren fel, Bruggelingen hebben minste schulden

Wanneer we de totale investeringsuitgaven van naderbij bekijken dan kunnen we vaststellen dat Antwerpen en Leuven het meest investeren in Vlaanderen. Dit terwijl bijvoorbeeld Turnhout, Hasselt en Oostende heel wat minder risico lijken te nemen. “Brugge zit met 306 miljoen euro net onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. De Gentse buren investeren met bijna 710 miljoen euro een stuk meer. Maar terwijl de investeringen berekend op het aantal inwoners quasi gelijk zijn, is het verschil in schuld per inwoner significant”, reageert Brugs Schepen van Financiën Van Volcem. “In Gent zal de schuld per inwoner de volgende jaren toenemen tot bijna 3.500 euro terwijl dit in Brugge slechts 1.375 euro zal zijn. Van alle centrumsteden moet Brugge in deze categorie enkel Turnhout laten voorgaan. Onze stad heeft haar financiën dus goed op orde. Met 1.375 euro zitten we bovendien flink onder het gemiddelde van 2.500 euro.”

Opvallend: de Leuvenaars zullen in 2025 met maar liefst 4.150 euro per inwoner de meeste schulden torsen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder