Sla navigatie over

Steeds minder bachelorstudenten halen diploma na drie jaar studie

Het percentage bachelorstudenten in Vlaanderen dat binnen de drie jaar zijn diploma haalt, is het afgelopen decennium sterk gedaald. De daling gaat op voor professionele als academische bacheloropleidingen en voor mannelijke en vrouwelijke studenten. 

Van de 15.149 mannelijke studenten die tijdens het academiejaar 2006-2007 een driejarige professionele bacheloropleiding aanvingen, haalden er 4.851 (32,02 procent) binnen deze periode hun diploma. Voor het aanvangsjaar 2013-2014 (19.783 beginnende studenten) was dat nog slechts 23,37 procent. Bij vrouwelijke studenten was er eveneens een daling met circa tien procent. Van de 20.751 die in 2006-2007 met hun opleiding starten, behaalden er 9.254 (44,6 procent) na drie jaar hun diploma, terwijl dat voor het academiejaar 2013-2014 nog slechts 34,74 procent was (9.114 op 26.238 startende studenten).

Bij de academische bachelors zijn de percentages vrij gelijkaardig. Van de 15.282 mannen die in 2006-2007 hun opleiding aanvingen, haalden er 5.083 (33,26 procent) binnen drie jaar hun diploma, terwijl dat voor het aanvangsjaar 2013-2014 nog slechts 24,96 procent (3.777 op 15.135 studenten) was. Bij de vrouwelijke studenten was er in dezelfde periode een daling van 43,37 (6.001 op 13.836 studenten) tot 34,27 procent (4.981 op 14.535 studenten).

Extra maatregelen nodig

Ann Brusseel pleit voor bijkomende maatregelen om de studievoortgang te verbeteren. "Er dreigt momenteel immers heel veel talent verloren te gaan. Bovendien kost iedere student die vertraagt of zijn studies niet afmaakt de Vlaamse overheid een pak geld. Dit kan de komende jaren verbeteren als men met de Columbusproef betere studiekeuzeadvies kan geven, maar dat alleen zal niet volstaan", aldus Brusseel. Columbus is de niet-bindende oriënteringsproef om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze voor het hoger onderwijs. In mei 2017 namen er 16.700 leerlingen uit 337 scholen aan deel.

"Ik pleit ervoor dat men na deze proef per studierichting een verplichte ijkingstoets organiseert waarvan het resultaat niet bindend is om de opleiding al dan niet te mogen volgen, maar die de student wel informeert of hij er de capaciteit voor heeft. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de minister onderwijsinstellingen middelen geeft voor remediëring zodat studenten op enkele punten hun kennis en vaardigheden kunnen verbeteren. Meer algemeen moet het niveau van ons secundair onderwijs omhoog. Velen halen immers de eindtermen niet en bereiden de studenten onvoldoende voor op het hoger onderwijs", aldus Brusseel. 

Bron: Belga

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder