Sla navigatie over

Stemmen met volmacht

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van:

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest
  • zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart
  • hoewel dit niet expliciet in het Kieswetboek vermeld staat, verdient het aanbeveling ook de oproepingsbrief van de volmachtgever mee te nemen.

Opgelet: De volmacht wordt uitgeoefend in het stembureau van de volmachtgever.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder