Sla navigatie over

“Stemrecht voor Vlamingen in het buitenland stap dichterbij”

De federale regering keurt vandaag een wetsontwerp goed dat Belgen in het buitenland de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan de regionale parlementsverkiezingen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems is tevreden: “Eind vorig jaar keurde het Vlaams Parlement nog een resolutie goed waarbij we aan de federale wetgever vroegen om Vlamingen in het buitenland de kans te geven te stemmen voor de Vlaamse verkiezingen. Het is goed dat de federale regering onze vraag ter harte heeft genomen.”

De resolutie kwam er op initiatief van Rik Daems en werd op 15 oktober 2015 unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement. “Sinds 2002 kunnen Belgen in het buitenland bij de federale wetgevende verkiezingen hun stem uitbrengen. Voor regionale parlementsverkiezingen hebben ze geen stemrecht. Het wordt tijd dat er een einde komt aan die ongelijke behandeling. Volgens onze Grondwet staan de federale en regionale overheden immers op gelijke voet. Bovendien krijgen de Gewesten en Gemeenschappen steeds meer bevoegdheden, waardoor Belgen in het buitenland ook de kans moeten krijgen voor hun deelstaatparlement een stem uit te brengen,” aldus Daems.

De bevoegdheid om het stemrecht uit te breiden ligt echter bij het Federale Parlement. “Het is goed dat de federale regering nu een initiatief heeft genomen. We hopen dat ook het federale parlement nu snel volgt en dat Vlamingen die in het buitenland verblijven al bij de volgende verkiezingen, in 2019, kunnen deelnemen aan de Vlaamse verkiezingen,” besluit Daems. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder