Sla navigatie over

Stephanie D’Hose nieuwe Senaatsvoorzitter: “Meteen werk maken van hervorming”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert schuift Stephanie D’Hose naar voor als nieuwe voorzitter van de Senaat. De 39-jarige D’Hose is gemeenschapssenator afgevaardigd vanuit het Vlaams Parlement en gemeenteraadslid in Gent.

D’Hose zal de komende jaren niet gewoon de voorzittershamer hanteren. Ze wil tegelijkertijd werk maken van een hervorming van de Senaat.

“Het regeerakkoord bevat het engagement om in de schoot van het parlement een debat op te starten hoe onze democratie kan worden verfijnd. Aan dat debat zullen ook burgers, de universitaire wereld en de samenleving deelnemen. Een van de onderwerpen die aan bod komt, is de toekomst van de Senaat”, legt D’Hose uit.

“Veel partijen zien slechts een beperkte of andere rol voor de Senaat in de toekomst, of zelfs helemaal geen rol. Het is dan ook nodig dat de Senaat zich -in afwachting van het openstellen van de Grondwet op dit punt- voorbereidt op een hervorming en zich in de komende jaren bescheiden opstelt in het ontplooien van activiteiten. We moeten ook nagaan hoe we maximaal kosten kunnen besparen. Dat kan bijvoorbeeld door het zoeken naar maximale organisatorische synergieën met de Kamer van Volksvertegenwoordigers.”

De nieuwe Senaatsvoorzitter zal zich daarom ook beraden bij de andere fracties in het Bureau van de Senaat om deze strategische richting te concretiseren. “Een efficiënter België start immers met een efficiënte Senaat. Ik zal dus meteen aan de slag gaan met de werking tegen het licht te houden en een hervormingstraject uit te tekenen, uiteraard met respect voor de waardevolle rol die het huidige personeel van de Senaat vervult”, besluit D’Hose.

Rik Daems blijft de fractieleider van Open Vld in de Senaat.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder