Sla navigatie over

Sterk afwijkend energieverbruik automatisch doorgestuurd om domiciliefraude op te sporen

Distributienetbeheerders en nutsbedrijven zullen automatisch en systematisch sterk afwijkende verbruiksgegevens van elektriciteit, gas en water doorsturen naar de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). De KSZ kruist die data met de gegevens van uitkeringstrekkers. Als er sterk afwijkend verbruik is én de persoon heeft recht op een uitkering of kinderbijslag, dan maakt de KSZ de gegevens over aan de sociaal inspecteurs. Om te bepalen wat extreem hoog of laag energieverbruik is, wordt het gemiddeld verbruik bepaald van 16 verschillende gezinstypes. Bart Tommelein: ‘We houden rekening met het aantal gedomicilieerde personen, of men verwarmt op elektriciteit of gas, of men zonnepanelen heeft,... De gemiddeldes worden elk jaar herberekend en bekendgemaakt op de website van de KSZ.’

Na RVA en Famifed, stapt ook het RIZIV in het binnenkort geplande pilootproject. ‘Dit werd beslist tijdens de begrotingscontrole, samen met collega Maggie De Block. We zullen dus zowel domiciliefraude met werkloosheids- als met ziekte-uitkeringen opsporen. Na het pilootproject zullen we de wet evalueren’, aldus de staatssecretaris.

Preventief effect

De maatregel zorgt ervoor dat mensen geen uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben. Op termijn wil de staatssecretaris zo de sociale fraude stoppen vóór ze plaatsvindt. ‘We willen vermijden dat we onterecht verkregen uitkeringen moeten terugvorderen. Ik geloof rotsvast in het preventieve effect. We zorgen ervoor dat mensen weten dat het niet loont om te frauderen. Dat een vals adres opgeven om een hogere uitkering te krijgen dan waar men recht op heeft, geen goed idee is. En dat men het onterecht verkregen geld, toch zal moeten terugbetalen. Door domiciliefraude aan te pakken, kunnen we onze sociale zekerheid voorbehouden voor de mensen die het nodig hebben, en niet voor fraudeurs.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder