Sla navigatie over

Stephanie D’Hose: “Sterk en duurzaam relanceplan nodig voor de brede cultuursector”

De Vlaamse parlementsleden Cathy Coudyser (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D’Hose (Open Vld) roepen vandaag de Vlaamse Regering met een resolutie op om de brede cultuursector een duurzaam perspectief te bieden in de vorm van een sterk relanceplan. De cultuursector is immers één van de zwaarst getroffen sectoren en zal ook het langst getroffen blijven door de coronacrisis. Ook 2021 wordt een moeilijk jaar, want naast het economische aspect mag ook de maatschappelijke impact van cultuur niet onderschat worden. “We vragen de Vlaamse Regering om voor al haar maatregelen blijvend overleg met de sector te hanteren en aandacht te besteden aan innovatie, duurzaamheid en brede cultuurparticipatie”, zo stellen de indieners van de resolutie.

  • Korte termijn: steun

Op korte termijn is het noodzakelijk om de sector verder te ondersteunen en te reactiveren.

“De cultuursector heeft de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen zodat de Vlaming veilig kan genieten van een brok cultuur of van ons waardevol erfgoed. De nood- en steunmaatregelen van zowel het lokale, het Vlaamse als het federale beleidsniveau blijken te werken. Toch volstaan die maatregelen niet en is er vraag naar een tijdelijke verlenging van onder andere RSZ-kortingen, tijdelijke werkloosheid en ook nieuwe stimulerende maatregelen. Ook positieve communicatie blijft absoluut belangrijk”, aldus Cathy Coudyser.

  • Lange termijn: sociaal statuut

Op langere termijn dient werk gemaakt te worden van een aantal reeds gekende weeffouten in het systeem. In de cultuur- en evenementensector werken mensen in verschillende statuten en werkbreuken, vaak als freelancer.

Bovendien hebben mensen in de culturele sector vaak maar een kleine financiële buffer. Een voorzichtige herstart houdt kleine winstmarges tot zelfs niet-rendabele activiteiten in. In die omstandigheden heeft de sector nood aan billijke verloning en eerlijke praktijken, aan een correct fiscaal en sociaal statuut.

“Een structurele hervorming van het kunstenaarsstatuut dringt zich op. We weten al langer dat zelfs in normale tijden het statuut van de artiest te onzeker is. Daarom is het tijd voor een doortastende aanpak. Een aanpak voor de lange termijn”, zo constateert Stephanie D’Hose.

  • Innovatie en digitalisering

Tegelijk moeten we elke crisis ook zien als een kans om nog meer in te zetten op innovatie en digitalisering. De eerste initiatieven in die richting bleven vaak kleinschalig.

In deze crisisperiode moeten we investeren, zowel in digitale infrastructuur als in het digitaal ontsluiten van cultuur voor iedereen. “Zoveel mogelijk Vlamingen moeten gebruik kunnen maken van digitale toepassingen om ons uniek internationaal gerenommeerd kunstenveld en ons waardevol erfgoed te ontdekken”, stipt Karin Brouwers aan.

Daarnaast vragen de indieners ook om de in het regeerakkoord opgenomen infrastructuurwerken verder te zetten zodat we na de crisis kunstenaars, muziek, theater en dansgezelschappen maar ook bezoekers alle kansen geven om in duurzame, toegankelijke en ‘pandemie-proof’ omgevingen te werken en te genieten.

  • Centrale databank

Het maatschappelijk relancecomité wijst erop dat Vlaanderen geen actuele en continue data heeft over de impact van corona op inkomens, levensomstandigheden en welzijn van de Vlamingen. Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben die gegevens wel.

“Meten is weten. Onze resolutie vraagt daarom een betere dataverzameling en het centraal ontsluiten van die data volgens het ‘only-once’ principe. Zo vermijden we dubbel werk en krijgen we een duidelijk beeld van de sector”, zo besluiten de indieners van de resolutie.

De integrale tekst van het voorstel vindt u op: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1427510

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder