Sla navigatie over

Sterke daling van erfenissen aan goede doelen door sluiting fiscaal achterpoortje

Vande Reyde (Open Vld): “Schaf erfbelastingen op termijn helemaal af”

Vlamingen laten bijna de helft minder na aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde. De voorbije jaren steeg het aantal erfenissen aan goede doelen aanzienlijk. Dat kwam door de techniek van duolegaten: een fiscaal achterpoortje waardoor mensen een aanzienlijk fiscaal voordeel deden bij erfenissen aan goede doelen. Op 1 juli 2021 werd dat fiscaal voordeel echter afgeschaft. Mensen kunnen sindsdien aan 0% nalaten aan goede doelen, maar doen er zelf geen fiscaal voordeel meer mee. Het aantal erfenissen aan goede doelen krimpt daardoor met meer dan de helft. Voor hen valt zo een aanzienlijke bron van inkomsten weg.

60% minder erfenissen aan goede doelen

In de eerste zes maanden na de afschaffing van het fiscale voordeel (juli-december 2021) werden er nog slechts 221 erfenissen aan het goede doel nagelaten. Samen zijn deze goed voor een bedrag van 79 miljoen euro. In de eerste helft van 2021 waren er dat nog 445, en dit voor een bedrag van 146 miljoen euro. Dat is een daling van 46 procent.

Op basis van deze cijfers worden er in 2022 460 erfenissen verwacht aan goede doelen, goed voor een totaalbedrag van 160 miljoen euro. Wanneer we dit vergelijken met het topjaar 2020, toen erfenissen aan goede doelen via het systeem van duolegaten haar hoogtepunt kenden, werden er dat jaar nog 1.036 erfenissen aan goede doelen gegeven. Dit kwam overeen met 391 miljoen euro. Als de verwachtingen voor 2022 realiteit worden, is dat een daling van bijna 60 procent op twee jaar tijd.

Hoewel een erfenis nalaten aan een goed doel sinds 1 juli 2021 belast wordt aan nul procent, maken aanzienlijk minder mensen er gebruik van doordat het eigen fiscaal voordeel is weggevallen. Voor goede doelen betekent dat echter aanzienlijk minder inkomsten.

Vande Reyde vindt het een goede zaak dat fiscale achterpoortjes zoals de duolegaten verdwijnen, maar pleit er ook voor om de erfbelastingen nog verder te vereenvoudigen en op termijn helemaal af te schaffen. “Het blijft onbegrijpelijk dat je binnen je familie aan drie procent erft, maar dat de tarieven daarbuiten kunnen oplopen tot maar liefst 65 procent. Vele mensen hebben hun hele leven gewerkt en daarop een van de hoogste belastingen ter wereld betaald. Op het einde van de rit nog eens meer dan de helft van je bezit moeten afgeven aan de overheid is echt niet te rechtvaardigen. Dat druist in tegen het principe dat je iets niet twee keer kan belasten.”

Het liberale parlementslid vult aan: “De erfbelastingen zijn de laatste jaren al sterk vereenvoudigd en verlaagd, maar we moeten nog verder durven gaan. De Vlaamse overheid geeft 14 miljard euro subsidies uit per jaar. Als daar een fractie, twee miljard euro, op bespaard wordt, kunnen we de erfbelastingen helemaal afschaffen.”  

Best friends-regeling

Tegelijk met de afschaffing van het fiscaal voordeel via de duolegaten, werd ook de “best friends-regeling” ingevoerd. Daarmee kan je voordeliger nalaten aan vrienden. Zij betaalden voordien 25 procent erfbelastingen, terwijl dat bij familieleden meestal slechts drie procent is. Dankzij de best friends-regeling kunnen vrienden vanaf 1 juli 2021 ook erven aan drie procent, zij het enkel op de eerste 15.000 euro van een erfenis. Op het overige deel betalen ze nog steeds 25 procent.

Het succes van die best friends-regeling is voorlopig beperkt. Op vijf maanden tijd (juli-november 2021) werden er slechts 41 erfenissen nagelaten via deze methode, goed voor een bedrag van 567.698 euro.

Maurits Vande Reyde (Open Vld): “Deze nieuwe fiscale regeling is nog maar net van start gegaan. De cijfers tonen dat ook aan. Het fiscaal voordeel dat de vriendenerfenis biedt raakt nu stilaan bekend, maar we zullen de evolutie de komende maanden goed moeten monitoren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder