Sla navigatie over

Steun voor sanering bedrijfsruimten aangescherpt

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te bestrijden, komen eigenaars van dergelijke gebouwen in aanmerking voor een subsidie voor de sloop of ontmanteling van deze gebouwen. Vandaag bedraagt die subsidie 90 procent van de totale kostprijs. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen die subsidie nu differentiëren. “In de toekomst zullen we werken met een basissubsidie, die verhoogd kan worden op basis van een aantal voorwaarden”, klinkt het bij Axel Ronse (N-VA), Tinne Rombouts (CD&V) en Steven Coenegrachts (Open Vld), de indieners van het voorstel van decreet.

Vlaanderen wil bij het saneren van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten ook andere doelstellingen realiseren. Zo wil ze bijvoorbeeld eigenaars belonen die inzetten op ontharding, verweving van nieuwe functies of meervoudig ruimtegebruik. “We gaan werken met een basissubsidie van 30 procent, die op basis van een aantal voorwaarden verhoogd kan worden tot 60 procent van de totale kostprijs van de saneringswerken. Eigenaars die zich op die manier aansluiten bij de doelstellingen van de Vlaamse Overheid worden daarvoor beloond. Anderen zullen enkel nog een basissubsidie ontvangen. Zonevreemde functiewijzigingen worden in de toekomst niet langer financieel ondersteund door de overheid en de principes van water- en energiezuinigheid moeten gerespecteerd worden”, klinkt het bij Axel Ronse (N-VA).

“Deze hervorming zal ook meer zekerheid creëren voor de aanvragers. Vandaag overstijgt de vraag immers de nodige budgetten omdat het steunpercentage voor àlle projecten zeer royaal is. Dat zorgt al snel voor wachttermijnen wanneer het budget op is. Door de budgetten nu gerichter in te zetten, kunnen we investeringen die er echt nood aan hebben meer zekerheid bieden. We moeten spaarzaam omgaan met onze open ruimte, maar anderzijds is de vraag naar ruimte voor economische activiteiten bijzonder groot. Een zinvolle invulling bieden aan bestaande, leegstaande bedrijfsgebouwen is dan ook de oplossing om die tegenstelling te overstijgen”, zegt Tinne Rombouts (CD&V).

“Met dit decreet trekken we de ruimtelijke doelstellingen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen door naar de sanering van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. Enkele voorbeelden zijn spaarzaam omspringen met water en energie, meer groen en een multifunctioneel gebruik van gebouwen. Des te meer doelstellingen zo’n project verwezenlijkt, des te groter het steunbedrag zal zijn. Zo stimuleren we de economische leefbaarheid, benutten we het bestaande ruimtebeslag beter en vermijden we ongewenste ruimtelijke dynamieken in onze open ruimte”, besluit Steven Coenegrachts (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder