Sla navigatie over

Steunpakket voor zelfstandigen en ondernemers

Vlaamse Maatregelen

Steunbedrag: 10% van normale omzet
Alle handelszaken die verplicht gesloten zijn kunnen automatisch een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. Dat betekent dat zij geen omzetverlies moeten aantonen voor de periode waarin ze verplicht gesloten zijn. Het steunbedrag is 10% van de omzet die de onderneming had in dezelfde periode in 2019. Dat is ongeveer twee derde van de vaste kosten. Voor ondernemers die nog geen jaar bezig zijn, wordt een andere gelijkaardige periode in rekening gebracht of wordt naar het financieel plan gekeken. Handelszaken die ondertussen het systeem van ‘click&collect’ toepassen, zullen eveneens een beroep kunnen doen op de steun.

Niet enkel wie verplicht gesloten is, ondervindt gevolgen van de maatregelen. Ook andere ondernemers kunnen een premie aanvragen als ze een omzetverlies van 60% hebben geleden. Toeleveranciers van verplicht gesloten ondernemingen kunnen een aanvraag indienen voor een kortere periode, die overeenstemt met de verplichte sluitingsperiode van hun klanten.

Minimum 1.000 euro maximum 60.000 euro
Het Vlaams beschermingsmechanisme zal in twee periodes mogelijk zijn. Van 1 oktober tot 15 november en van 16 november tot 31 december. Voor die eerste periode was het al zo dat cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn een keuze kunnen maken tussen een steun van 10% voor de sluitingsperiode sinds 19 oktober waarvoor ze geen omzetverlies moeten aantonen. Of 10% van de normale omzet tijdens de periode van 1 oktober tot 15 november waarvoor ze wel 60% omzetverlies moeten aantonen. Nu komt daar een tweede periode van 16 november tot 31 december bij. De aanvraag voor de eerste periode (1 oktober tot 15 november 2020) kan ingediend worden vanaf maandag 16 november via de website van VLAIO.

Voor kleine ondernemingen komt er een minimumbedrag van 1.000 euro steun voor de periode van anderhalve maand. Voor ondernemingen met 50 werknemers of meer is er een extra maximumplafond van 60.000 euro voor de periode van anderhalve maand. De plafonds worden verhoudingsgewijs aangepast voor ondernemingen die een aanvraag indienen voor een kortere periode van verplichte sluiting.

Indieningstermijn voor handelshuurlening verlengd tot 1 maart 2021
Om ondernemers verder te ondersteunen in hun vaste kosten, is er ook de mogelijkheid om een handelshuurlening af te sluiten. Wie zijn of haar pand huurt, kan een vrijwillige overeenkomst sluiten met de verhuurder. De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december 2020 aangevraagd worden, maar aangezien de crisis blijft aanhouden wordt die indieningstermijn verlengd tot 1 maart 2021.

Uitbreiding win-winlening
Vlamingen meer laten investeren in de eigen Vlaamse economie, staat centraal in het relanceplan van de Vlaamse Regering. De goedkeuring van de uitbreiding van de win-winlening is daar een eerste stap in. Het maximum te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro. Per persoon ga je voortaan 75.000 euro kunnen uitlenen, waar dit vroeger 50.000 euro was. Als je 75.000 euro kan lenen aan een bevriende onderneming, is het maximum belastingvoordeel dus voortaan 1.875 euro. Je kan voortaan ook kiezen om de lening flexibel te laten lopen: van 5 tot 10 jaar. Vroeger was dit een vaste periode van 8 jaar. Mocht het bedrijf waaraan je leent failliet gaan, dan krijg je voortaan 40% van het geleende bedrag terug van de Vlaamse overheid in de vorm van een extra belastingvermindering. Voorheen was dat 30%.

Vriendenaandeel
Uitbreiding op de reeds bestaande win-winlening. Daarmee kunnen Vlamingen geld lenen aan KMO’s in ruil voor een fiscaal voordeel. Met dit vriendenaandeel kunnen Vlamingen voortaan ook tot maximaal 75.000 euro investeren in het kapitaal van KMO’s. Daarvoor krijgen ze een fiscaal voordeel van 2,5 procent. Als onderneming kan men zo maximaal 300.000 euro kapitaal ophalen.

Eerste Hulp Bij Online verkopen

Naast de financiële steun hebben veel handelaars ook nood aan begeleiding of advies om ook online hun klanten te bereiken. Daarom wil de Vlaamse regering samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), Unizo en NSZ online infosessies aanbieden. Het programma start met 5 webinars, georganiseerd door VLAIO, die later ook als video beschikbaar zullen zijn. De eerste webinar zal plaatsvinden op 24 november en ondernemers kunnen deelnemen via www.vlaio.be/jezaakonline.

Registreer je zaak
Lokale handelaars kunnen hun zaak registreren op koopinjebuurt.be, een samenwerking tussen VLAIO, Unizo, NSZ en VLAM. Op dat platform kunnen mensen met één klik alle lokale winkels en ondernemers in hun buurt vinden. Ondernemers kunnen zich registreren via de partners en een link voorzien naar hun website of webshop.

Andere maatregelen
Naast het Vlaams beschermingsmechanisme en de achtergestelde lening zijn er nog maatregelen om ondernemers te ondersteunen.

 • Zo is er voor bedrijven die in augustus en september minstens 60% omzetverlies hadden, nog de mogelijkheid om het Vlaams beschermingsmechanisme aan te vragen tot 15 november. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaams-beschermingsmechanisme/wat-is-het-vlaams-beschermingsmechanisme
 • Aanpassingspremie: maatwerkbedrijven en -afdelingen krijgen nog tot het einde van dit jaar een tijdelijke aanpassingspremie. Dat is een premie om de bedrijven in staat te stellen de extra kosten voor het aanpassen van de arbeidsorganisatie of het woon- werkverkeer of dienstverplaatsingen te vergoeden. 

Ook op (middel)lange termijn zijn er nog een aantal maatregelen die bedrijven moeten ondersteunen tijdens de komende maanden en jaren. 

 • Er zijn de achtergestelde leningen voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen. Dat zijn leningen voor een periode van 3 jaar die nog tot 15 april 2021 aangevraagd kunnen worden.
 • Er zijn ook de waarborgen waarvan de capaciteit werd verhoogd tot 3,4 miljard euro en voor grotere bedrijven is er de Gigarant-waarborg.
 • De win-winlening werd uitgebreid en het vriendenaandeel mogelijk gemaakt. 
 • Voor ondernemingen in de sociale economie (maatwerkbedrijven en -afdelingen) is er de mogelijkheid om een herstelkrediet corona aan te vragen. Dat is een voordelige lening van minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro voor een maximale looptijd van 5 jaar. De terugbetaling van het kapitaal kan een jaar uitgesteld worden en de rente varieert in principe tussen 1 en 3%.

 

Federale Maatregelen

Verlenging van bestaande maatregelen

 • Verlenging van het huidig dubbel crisis-overbruggingsrecht tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn. Voor een zelfstandige zonder gezinslast komt dit neer op 2.583,4 euro per maand. Voor een zelfstandige met gezinslast bedraagt dit 3.228,2 euro per maand.
 • Er komt een nieuw overbruggingsrecht vanaf 1 januari 2021, dat steeds inroepbaar is bij een crisis. Er zal gewerkt worden op basis van een sterke daling van de omzet. De concrete modaliteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt, rekening houdend met de adviezen van het Algemeen Beheerscomité.
 • Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage tot het einde van het jaar 2020. Er was al een uitstel voorzien tot 31 oktober 2020 en dit uitstel wordt nu verlengd tot 31 december 2020.
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid zodat ook samenwonende zelfstandigen die ziek zijn een uitkering ontvangen  die even hoog is als het overbruggingsrecht  (voor alleenstaande zelfstandigen en zelfstandigen met gezinslast is dit reeds het geval). Concreet gaat het om een toeslag van meer dan 300 euro per maand
 • Opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer in tijdelijke werkloosheid een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hier bovenop ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel zal gelden tot 31 maart 2021 en er zal de mogelijkheid worden voorzien om deze te verlengen.
 • Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek van 25% tot eind-2022, waarbij KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepen een groter aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst.
 • Verlenging van de garantieregeling voor KMO’s en de garantieregeling voor kredietverzekeringen tot 30 juni 2021. Tegelijk met deze verlenging zal de minister van Financiën in overleg met de financiële sector het bestaande moratorium voor ondernemingskredieten verlengen.

Nieuwe maatregelen

 • Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.
 • Afbetalingsplannen voor zelfstandigen die uitstel van betaling van sociale bijdragen hebben gekregen, met behoud van het recht op terugbetaling gezondheidszorgen en dit tot 31 december 2021.
 • Uitvoering van het akkoord van de sociale partners waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van dit vakantiegeld worden de dagen tijdelijke werkloosheid immers gelijkgesteld aan gewerkte dagen.
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minstens 65% kunnen aantonen. Er zal een plafond worden gehanteerd per onderneming voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder