Sla navigatie over

“Stijgend armoederisico bij laag opgeleiden aanpakken”

Eerst het goede nieuws. Uit dezelfde studie blijkt dat het armoederisico bij 65-pussers de voorbije tien jaar is gedaald. “Maar het is verontrustend dat het armoederisico bij mensen met een lage scholing de omgekeerde beweging maakt: ze stijgt,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems. Hij vroeg daarom in het Vlaams Parlement aan minister Homans, bevoegd voor armoedebestrijding, om actie te nemen.

Zij kondigde aan dat de Vlaamse regering binnenkort met een plan naar het parlement komt om de armoede aan te pakken. Daarbij zal het gaan om een reeks van maatregelen in verschillende beleidsdomeinen, zoals onderwijs en werk. Dat plan moet de armoede effectief doen dalen, zoals ook gevraagd wordt door Europa.

Daems is tevreden dat de minister met een actieplan tegen armoede komt. “We moeten niet alleen curatief, maar vooral preventief werken. We moeten ervoor zorgen dat mensen niet in armoede terecht komen. En een goede opleiding blijkt daarvoor een belangrijke voorwaarde, want ze maakt je kans op een goede job groter en dus het armoederisico kleiner,” zegt Daems.

Klik hier voor de actuele vraag van Rik Daems.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder