Sla navigatie over

Stijging bijtincidenten bij Bpost – De Caluwé (Open Vld): “Workshop ‘omgaan met honden’ biedt mogelijks oplossing’

Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld) vroeg cijfers op over het aantal bijtincidenten door honden bij postbodes. In 2020 zijn in totaal 126 bijtincidenten gemeld. Opmerkelijk: het aantal bijtincidenten is in Wallonië met bijna een kwart gestegen, terwijl het in Vlaanderen status quo is gebleven. De stijging van het aantal bijtincidenten is dus volledig in Wallonië gebeurd. Bpost geeft workshops over hoe de omgang met honden te verbeteren. “Een goede zaak, maar ondanks deze workshops blijven de cijfers stijgen. Mogelijks is het beter deze workshops verplicht te maken, zodat risico’s op bijtincidenten verder afnemen. De kost en de mentale tol van een postman/vrouw die door een incident werkonbekwaam is, ligt vele malen hoger”, stelt De Caluwé.

In 2020 zijn er in totaal 126 bijtincidenten geweest bij postbodes. In 2019 waren dit er 117. “We zien hier helaas een stijging. De stijging doet zich vooral vooral voor in Franstalig België, waar in 2019 44 incidenten waren, en dit in 2020 54 incidenten waren”, stelt De Caluwé op basis van cijfers van de minister.

Minister van Overheidsbedrijven De Sutter geeft in haar antwoord op de schriftelijke vraag van De Caluwé ook aan dat er tijdens de opleidingen voor indiensttredende postmannen/vrouwen oog is voor de gevaren hiervan. Tijdens de opleiding op de postschool, waar elke nieuwe postman/vrouw passeert, is het risico ‘honden’ en hoe te reageren, een element van het onderdeel  ‘veiligheid en preventie’.“Een goede zaak dat dit is opgenomen in de opleiding voor mensen die nu aan hun carrière bij de post starten, maar misschien is het toch nodig om de workshops over de omgang met honden consequent door iedereen te laten volgen. Ook degenen die al even actief zijn bij de Bpost, en dus niet hebben kunnen genieten van die opleiding. Op die manier kunnen we hoge kosten bij eventuele arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een bijtincident zo veel als mogelijks beperken en zullen de postbodes zich veiliger voelen op de werk”, stelt De Caluwé.

Letsels

Uit de cijfers blijkt een daling van het aantal incidenten waaraan de postbodes fysieke letsels of verwondingen aan hebben overgehouden. “In 2019 waren dit er 88, in 2020 zien wat dit er 76 zijn. Nog steeds een groot aantal, maar het is positief dat hier een daling merkbaar is. Sterker inzetten op preventie en opleiding zal in de toekomst ongetwijfeld lonen om de cijfers verder terug te dringen”, stelt De Caluwé. Hij wijst ook op de rol van de hondeneigenaars: “Het is noodzakelijk dat mensen met een hond ook rekening houden met de rol van de postbode: samen zorgen voor een veilige werkomgeving is de eerste stap!”.

 

  1. Betreffende het aantal bijtincidenten van postbodes met honden.
2019 44 FR 73 NL 117 Totaal
2020 54 FR 72 NL 126 Totaal

 

 

  1. Betreffende het aantal incidenten waaraan postbodes fysieke letsels of verwondingen aan hebben overgehouden.
2019 37 FR 51 NL 88 Totaal
2020 37 FR 39 NL 76 Totaal

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder