Sla navigatie over

Stikstofproblematiek – Parlementslid Maurits Vande Reyde wil de economie maximaal vrijwaren bij een mogelijk Europees arrest

De stikstofproblematiek in Vlaanderen is een realiteit. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, pleitte er tijdens de plenaire vergadering voor om onze regio voor te bereiden op een potentieel arrest van het Europees Hof. “Nederland weet dat zo’n arrest ingrijpende gevolgen kan hebben op het economisch weefsel. We moeten ons daar maximaal op voorbereiden en zo onze economie vrijwaren van een grote impact”, zegt Vande Reyde.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde maakt zich zorgen over de huidige stikstofproblematiek. “Als we kijken naar Nederland zien we wat de gevolgen kunnen zijn. Zij kregen een arrest van het Europees Hof te verduren. Dat kan Vlaanderen ook overkomen. We hebben echter niet zo veel mogelijkheden om er iets aan te doen. De industrie/havens, de landbouw, het wegverkeer en de bouw zijn grosso modo de vier economische takken waarop we kunnen ingrijpen”, zegt Vande Reyde.

“Het is absoluut noodzakelijk om in tijden van relance onze economie zoveel mogelijk te vrijwaren van een standstill. Dat zegt ook Voka. We moeten rekening houden met een toekomstig Europees arrest en nu al kijken wat we kunnen doen om de impact te beperken. Ik pleit ervoor om een stappenplan op te stellen van mogelijkheden. Op die manier weten we welke keuzes we eerst moeten maken. Ook het PAS (Programmatorische Aanpak van Stikstof) aanpassen, maakt hier deel van uit”, aldus Vande Reyde.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid Vande Reyde: “Voor het zomerreces wil ik met een definitieve PAS-regeling eindigen. Als we willen voorkomen dat er een arrest komt, moeten we een definitieve PAS hebben die de Europese toets weerstaat. Er komt ook een plan-MER en een PAS-panel. Vervolgens zal de dienst Stikstof werk maken van een mix van maatregelen die het nodige resultaat oplevert.”

Het liberale parlementslid is blij dat deze stappen genomen worden. Hij sloot zijn uiteenzetting af met volgende oproep: “Dit is een honderd procent Vlaamse bevoegdheid. We kunnen hier niet naar andere deelstaten of niveaus verwijzen. Daarom moeten we de keuzes die eventueel gemaakt moeten worden, vandaag al voorzien. Dan staat onze Vlaamse economie veel sterker. Als we daarentegen worden gedwongen om bepaalde maatregelen te nemen, zullen die zeer pijnlijk zijn. Zo heerste er in Nederland maandenlang onrust. Laat het niet zo ver komen dat anderen gaan beslissen wat we moeten doen. Dat is te belangrijk en moeten we zelf in handen nemen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder