Sla navigatie over

Stimuleer langdurige verpachting aan professionele landbouwers

Vlaams Volksvertegenwoordiger en minister van Staat Herman De Croo pleit voor een modernisering van de pachtwet. “Nu Vlaanderen bevoegd is voor deze materie, hebben we de kans een beleid uit te stippelen dat grondeigenaars stimuleert om hun landbouwgronden voor langere duur te verpachten aan landbouwers”, zegt de minister van staat. Concreet suggereerde hij aan minister Schauvliege in de commissie Landbouw de piste van een verlaging van erf- en schenkingsrechten van gronden in ruil voor langdurige verpachting.
 
Deze week ondervroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Herman De Croo de minister van Landbouw over de stand van zaken rond de door haar aangekondigde modernisering van de pachtwet, die sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. “Ik besef dat het een delicate oefening is om de belangen van grondeigenaars en landbouwers-pachters in evenwicht te brengen. Toch is het een uitdaging die zonder meer een oplossing behoeft, want de gemiddelde Vlaamse landbouwer pacht zowat twee derde van de gronden die hij bewerkt”, zegt Herman De Croo. “Net daarom moeten we omzichtig te werk gaan en ruimte laten voor nuance die rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen, zoals de vervennootschappelijking van onze landbouwbedrijven, de problemen die jonge boeren ervaren om aan landbouwgrond te geraken of het stijgend belang van kortlopende contracten in de diepvriesgroentenindustrie.”
 
Grondeigenaars stimuleren tot langdurige verpachting

Vandaag worden eigenaars van grond te veel afgeschrikt om hun land voor langere duur te verpachten aan boeren. Vaak hebben ze ook lucratieve alternatieven om hun gronden meer vrijblijvend te verpachten aan paardeneigenaars of hobby-tuinders.  “Die fenomenen van ‘verpaarding’ en ‘vertuining’ van Vlaanderen moeten we respecteren, maar het ontslaat ons niet van de plicht om te zoeken naar instrumenten voldoende gronden ter beschikking stellen voor professionele land- en tuinbouwers”, zegt Herman De Croo. “Ik geloof in maatregelen die eigenaars een voordeel gunnen in ruil voor het verpachten van hun gronden voor een langere termijn aan professionele boeren. In dat verband heb ik de minister van Landbouw gesuggereerd om na te denken over een verlaging van de erf- en schenkingsrechten in ruil voor langdurige verpachting van de gronden die iemand erft of via schenking verkrijgt.”
 
Minister Schauvliege erkende de waardevolle suggestie van Herman De Croo. Zij zal sowieso overleg plegen met haar Vlaamse collega van Financiën, Bart Tommelein, die bevoegd is voor successie- en schenkingsrechten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder